שנתון החברה החרדית

בחירות ואורחות חיים

פרק ה

| מאת:

לוחות אקסל פרק בחירות ואורחות חיים

אורחות החיים בחברה החרדית נמצאים בשינוי מתמיד. יותר ויותר חרדים מתגייסים לצבא ולשירות האזרחי, משתמשים באינטרנט, מחזיקים ברישיון נהיגה ויוצאים לנופש, ולכן אפשר לקבוע בבירור כי למרות הפערים הגדולים ביניהם ובין האוכלוסייה היהודית הלא־חרדית בתחומי החיים האלו, מגמת ההשתלבות של החברה החרדית בחברה הכללית מתחזקת.

מצטרפים לשירות צבאי או לשירות אזרחי

בשנת 2017 הצטרפו 3,685 גברים חרדים, שהם כ-34% מהבנים בוגרי מערכת החינוך החרדית, לשירות צבאי או אזרחי, עלייה של 5% בלבד לעומת שנת 2016. מקרב הגברים החרדים המתגייסים - 83% פנו ב-2017 לשירות צבאי ורק 17% לשירות אזרחי, שבו נרשמה אפילו ירידה של 8% מהשנה שעברה.
למרות האפשרות שיש לחרדים להתגייס לשירות צבאי בגיל מבוגר, רוב מוחלט מן המתגייסים עושים זאת בגיל צעיר. בשנת 2017 שיעור המתגייסים לצה"ל בגילים 20-18 היה 69% מתוך כלל החרדים המתגייסים, לעומת 21% מקרב בני ה21-23 ו-10% בלבד מגילאי 27-24.

משתמשים באינטרנט

בשנים 2017-2016 השתמשו באינטרנט 43% מהחרדים, פחות ממחצית משיעור המשתמשים בקרב היהודים הלא־חרדים (88%). לשם השוואה - בשנים 2009-2008 השתמשו באינטרנט רק 28% מהחרדים.

נופשים בארץ ובחו"ל

החרדים מעדיפים לנפוש בישראל, אם כי ניכרת אצלם מגמת עלייה ביציאה לחופשה בחו"ל. וכך, בשנים 2017-2016 נפשו 51% מהם בארץ ו-16% בלבד בחו"ל (12% בשנים 2014-2013), לעומת 61% בארץ ו-51% בחו"ל מקרב היהודים הלא־חרדים.

כל הלוחות