שנתון החברה החרדית

בריאות

פרק ו

| מאת:

לוחות אקסל פרק תנאי עבודה

המצב הבריאותי של המגזר החרדי, הפיזי והנפשי, על פי דיווחים סובייקטיביים, טוב מהמצב הבריאותי של שאר האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל. 73% מהחרדים מצהירים כי מצבם הבריאותי טוב מאוד, לעומת 51% מקרב היהודים הלא–חרדים שמדווחים כך. הציבור החרדי מפגין רמת אמון גבוהה במערכת הבריאות ומעיד על עצמו שהוא לא נאלץ לוותר על תרופות או על טיפולים רפואיים בגלל מצב כלכלי ירוד. עם זאת, מדדים אובייקטיביים מראים מצב בריאותי פחות טוב בהשוואה לאוכלוסייה היהודית הלא–חרדית, ולא זו בלבד אלא שהשוואה של ממצאי 2017 לממצאי 2010 מלמדת שהפערים בין שתי האוכלוסיות רק גדלים.

רפואה מונעת

בתחום הרפואה המונעת האוכלוסייה החרדית נמצאת בפער ניכר מהאוכלוסייה היהודית הלא–חרדית. האוכלוסייה החרדית עושה פחות בדיקות מונעות ומתחסנת פחות מפני מחלות עונתיות (שפעת למשל). לדוגמה, רק 50% מהנשים החרדיות בגילים 40+ עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה, לעומת 80% מהנשים היהודיות הלא–חרדיות באותם גילים.
בין 2010 ל-2017 חלה ירידה של כ-22% בשיעור הנבדקות והנבדקים החרדים בתחום הבדיקות המונעות (ממוגרפיה, בדיקת צוואר הרחם וקולונוסקופיה).

פעילות גופנית

שיעור החרדים העוסקים בפעילות גופנית עומד על 47%, זאת לעומת 58% בקרב היהודים הלא–חרדים.

כל הלוחות