שנתון החברה החרדית

חינוך

פרק ב

| מאת:

לוחות אקסל פרק חינוך

לחינוך החרדי חלק נכבד במערכת החינוך העברית בפרט (24%) ובמערכת החינוך הישראלית בכלל (18%).
במרוצת השנים חל גידול מהיר במספר התלמידים בחינוך החרדי בצד שינויים מערכתיים ומבניים, ובהם הקמת מחוז חרדי במשרד החינוך וייסוד זרם החינוך הממלכתי-חרדי. בשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) למדו בחינוך החרדי - היסודי והעל-יסודי - כ-308,000 תלמידים, 57% מתוכם בחינוך היסודי ו-43% בחינוך העל־יסודי.

בחינות בגרות

בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16) עשו 50% מהבנות החרדיות בחינת בגרות אחת לפחות, לעומת 31% בלבד שבע שנים קודם לכן (כלומר, בשנת הלימודים תשס"ט, 2008/09). מנגד נרשמה ירידה קלה באותן שנים בשיעור הנבחנים בקרב הבנים - מ-16% ל-14%.
שיעור הזכאיות והזכאים לתעודת בגרות במגזר החרדי בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16) היה 12% בלבד, לעומת 77% מן התלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי.

תלמידי ישיבות ואברכים

בשנים 2014-2013 ירד מספרם של תלמידי הישיבות ואברכי ה"כולל" יחסית לשנים קודמות, אולם החל משנת 2015 הוא חזר לעלות. בשנת 2017 למדו 124,450 תלמידים במוסדות החרדיים המיועדים לבני 18+, מתוכם 64% אברכים. מדובר בקצב גידול של 6%, מהיר אפילו מן הגידול הטבעי של המגזר החרדי שהתלמידים שייכים אליו.

לימודים אקדמיים

שנים רבות היה מספר החרדים הלומדים לתארים אקדמיים נמוך ביותר. ואולם בעקבות השינויים בדרישות שוק העבודה והקמת מוסדות מותאמים לצורכי המגזר החרדי נרשמה בשנים 2017-2010 עלייה של פי 1.5 במספר הסטודנטים החרדים במוסדות להשכלה גבוהה.

בשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) למדו במוסדות אקדמיים (לא כולל האוניברסיטה הפתוחה ולא כולל סטודנטים במסגרות של לימודי תעודה) כ-9,400 סטודנטים חרדים, 70% מהם נשים. המקצועות שהחרדים לומדים הם פרקטיים ברובם וכאלה המאפשרים גם עבודה בתוך הקהילה החרדית (חינוך והוראה, מקצועות עזר רפואיים, משפטים ומינהל עסקים) - הכנה להשתלבות בשוק העבודה במקצוע הנלמד. בשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) חלה לראשונה ירידה קלה במספר הסטודנטים החרדים לעומת השנה שקדמה לה. ירידה זו מוסברת, בחלקה, בירידה במספר החרדים הפונים ללימודי משפטים - מ-12% בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16) ל-8% בלבד בשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) - בשל הקשחת הרגולציה בתחום ובעקבות הקיצוץ בתמיכה במלגות.

לשנתון המלא >

כל הלוחות