חוות דעת

ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית

במכון הישראלי לדמוקרטיה קוראים לתמוך בתיקון לחוק החברות הממשלתיות המחייב ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית שתעלה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה.

בחוות דעת שנשלחה לוועדת השרים לחקיקה על ידי עו"ד עודד רון ונסרין חדאד חאג'-יחייא, מסבירים החוקרים כי נכון להיום קיימת חובת ייצוג לאוכלוסייה הערבית בדירקטוריון החברות הממשלתיות, אך חובה זו לא מתקיימת בקרב עובדי החברות. זאת, בניגוד לחובה לייצוג הולם עבור האוכלוסייה האתיופיות, הדרוזית והצ'רקסית.