חוות דעת

הצעת חוק יסוד: הכנסת (חוק זועבי)

הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – הנטל להוכחת תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל)

פגיעה בלתי מוצדקת בזכות לבחור ולהיבחר; תביא לפסילת מועמדים ללא כל הצדקה עניינית. קראו את חוות הדעת שנשלחה לועדת השרים לענייני חקיקה.

חוות דעת לועדת השרים לענייני חקיקה שתתכנס ביום ראשון, 28.6.2015, המבקשת משרי הממשלה להתנגד לתיקון החקיקה המבקש לשנות את חוק יסוד הכנסת המכונה "חוק זועבי". בתיקון החקיקה, מציע ח"כ שרון גל, "להרחיב את האפשרות להוכיח תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל לשם מניעת השתתפות מועמד בבחירות לכנסת".

בחוות הדעת, טוענים פרופ' קרמניצר וד"ר פוקס, כי ישנה פגיעה חמורה ובלתי מוצדקת בזכות היסודית ביותר בדמוקרטיה, הזכות לבחור ולהיבחר. די יהיה להוכיח שהמועמד תמך בפעילות בלתי חוקית נגד המדינה, כדי להסיק מכך שמדובר בתמיכה במאבק מזוין. בכך, יש הרחבה בלתי מוצדקת של עילת הפסילה שהיא חלק מחוק יסוד המהווה את החוקה דה-פקטו של מדינת ישראל ולכן, חשוב לשמר על יציבותו וודאותו.

אם תתקבל ההצעה יוטל נטל על המתמודד באופן בלתי מוצדק ולא הוגן, יגרמו תוצאות קשות ובלתי סבירות של פסילת מועמדים ללא הצדקה עניינית ותתכן פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בזכות לבחור ולהיבחר. בנוסף, ההצעה תתפרש כמכוונת לפגוע בזכות הייצוג של המיעוט הערבי וככזו, היא תפגע בתדמיתה הדמוקרטית של ישראל ותגרום נזק מדיני לישראל.

קראו את חוות הדעת המלאה