חוות דעת

אימוץ חוק נורווגי מלא ייעל את עבודת חברי הכנסת

| מאת:

אימוץ מודל של חוק נורבגי מלא, המחייב את כל השרים וסגני השרים להתפטר מהכנסת, הכרחי כדי להגדיל את מספר חברי הכנסת הפנויים לעבודה פרלמנטרית מלאה ולהקל על עומס העבודה של חברי הכנסת

Flash 90