הודעה לעיתונות

פסקת התגברות תפגע בחלשים

בעקבות ההתפתחויות בימים האחרונים בסוגיית מבקשי המקלט וקריאתו של ראש הממשלה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת פועלה של הקרן החדשה לישראל, קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה לראש הממשלה לחזור בו מהצהרותיו.

במכון מציינים, כי ההאשמות כנגד הקרן החדשה, משדרות ניסיון להשתיק, להרתיע ולמנוע ביקורת על השלטון. אלו האשמות המנוגדות לערכי הדמוקרטיה המייצרות שיח שנאה וקיטוב חסר פשר בתוך החברה הישראלית.

באופן ממוקד, מסבירים פרופ' יובל שני, פרופ' מרדכי קרמניצר, עו"ד אלונה וינוגרד וד"ר עמיר פוקס, כי אין לכנסת סמכות להקים ועדת חקירה פרלמנטרית שתשמש אמצעי רדיפה כנגד גוף פרטי כזה או אחר בשל השקפת עולמו. תפקידה הבסיסי של הכנסת הינו לפקח על עבודת הממשלה. כך למשל, הובהר גם על ידינו במכון הישראלי לדמוקרטיה וגם על ידי גופים נוספים, כי אין לוועדת חקירה פרלמנטרית סמכות לזמן את ראשי הבנקים וגופים עסקיים פרטיים לוועדת החקירה המתנהלת בימים אלו בנושא האשראי הבנקאי. ועדת חקירה פרלמנטרית מוקמת על ידי הכנסת בכדי לחקור נושא שעל סדר היום הציבורי ולבחון את התנהלות הממשלה והרשויות, מתוך כוונה לחשוף בעיות בהתנהלות הרשות המבצעת ולהציע דרכי תיקון. לכן, כפי שהבהיר כבר היועץ המשפטי של הכנסת, מדובר על מהלך שאין לחברי הכנסת סמכות לבצע. לא כל שכן, שהפיכת כלי זה לאמצעי תעמולה או רדיפה אחרי גופים אידיאולוגיים תהיה תקדים מסוכן.

במכון מציינים, כי הרעיון לחוקק פסקת התגברות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, על מנת להכשיר את החקיקה בנושא מבקשי המקלט שנשמעה בשיח הציבורי, בעייתי בכמה רבדים וזאת בלשון המעטה. ראשית, מדובר בחוק מסוכן שיוביל לפגיעה בזכויות היסוד של תושבי המדינה, ולהפרת האיזון בין הרשויות בישראל. מדובר בלא פחות משמיטת אבן הראשה של המשפט החוקתי בישראל, והפיכת פסיקת בג"ץ להמלצה בלבד בכל זכויות האדם לרבות: כבוד האדם, השוויון וחופש הביטוי. שנית, באשר לחוק הספציפי המוצע בנושא מבקשי המקלט, הרי שחוק שכזה יאפשר מדיניות שאינה עומדת בקנה אחד עם החוק הבינלאומי ועם האמנות שעליהן חתומה ישראל, ובכך יפגע במעמדה הבינלאומי ועשוי להיות בעל השלכות רוחב בעתיד. שלישית, מדובר בפגיעה בזכותם של החלשים מכל בחברה הישראלית, שאינם בעלי זכות הצבעה, דבר שפוגע בעקרונותיה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

במכון הישראלי לדמוקרטיה, קוראים לראש הממשלה להפסיק את ההתנכלויות וההאשמות חסרות השחר כלפי גורמי החברה האזרחית ולקדם מדיניות חוקית וחוקתית, שתביא פתרון אמתי, חוקי ופרקטי לסוגיית מבקשי המקלט, דבר שנראה שכבר היה בהישג יד.