מאמר דעה

המשרד לאי שוויון חברתי

| מאת:

למרות השאיפה לצמצום פערים חברתיים, המיזם לקורס הכנה חינמי לבחינה הפסיכומטרית של המשרד לשוויון חברתי מתעלם מ-20% מהאוכלוסייה בישראל, ואינו כולל גרסה בשפה הערבית. הדבר רק מעמיק את הפערים, שממילא קיימים, ומרחיק את השוויון החברתי המיוחל

"קורס ההכנה המקוון לפסיכומטרי יאפשר הזדמנות שווה לכלל אזרחי ישראל, מהפריפריה ומהמרכז, להתמודד על מקום בספסלי הלימוד של מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל", הבטיחה חגיגית גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי, בהודעה לעיתונות שליוותה השקת מיזם לקורס הכנה חינמי ומקוון לבחינה הפסיכומטרית שעלותו בשוק הפרטי נמדדת באלפי שקלים. אבל על אף שלפחות שליש מהנבחנים בבחינות האחרונות נבחנו בשפה הערבית, הקורס מוצע כעת בחינם בשפה העברית בלבד ומועד לפתיחת קורס בשפה הערבית עדיין אין.

חרף מגמת הגידול במספר הסטודנטים והסטודנטיות מהחברה הערבית הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, שיעור הסטודנטים הערבים ביחס לחלקם באוכלוסייה נותר נמוך, כמו גם ייצוגם בתחומי לימוד בעלי פוטנציאל להכנסה גבוהה בתום הלימודים. הפערים במערכת החינוך ובציוני בחינות הבגרות הם חלק מהסיבות לכך, אך סיבה מרכזית נוספת היא ציון הבחינה הפסיכומטרית, המהווה חסם בכניסה למוסדות לימוד גבוהים ולתחומי לימוד נחשקים שבהם, נוכח הביקוש, עולים גם תנאי הסף לקבלה.

רבים מהצעירים הערבים כלל לא ניגשים למירוץ ולא משתלבים בשוק התעסוקה או הלימודים. אחרים בוחרים פעמים רבות, שלא מרצונם או מתוך אילוצים כלכליים, לדלג על שלב האקדמיה ולהשתלב ישר בשוק  העבודה.

ארגז הכלים של אלו שכן מעוניינים להשתלב באקדמיה מוגבל למדי ביחס לזה של האוכלוסייה היהודית: מחסום השפה, פערים במערכת החינוך כאמור והיעדר "מענק שחרור" למשרתים בצה"ל או בשירות הלאומי שניתן להפנות לקורס הכנה לפסיכומטרי שיוצרים הלכה למעשה אפליה. גם בעבור אלו שהפרוטה לקורס מצויה בכיסם, לרבים מהם הנגישות הפיזית לקורסי ההכנה מוגבלת.

כאשר אלו תנאי הפתיחה אין זה פלא לגלות את הפערים גם בציון הבחינה. על פי סיכום נתוני בחינות הפסיכומטרי של שנת 2015, הפער בין הציון הממוצע של נבחן יהודי לעומת ערבי עמד על 99 נקודות – בעוד נבחן יהודי קיבל ציון ממוצע של 567 נבחן ערבי קיבל 477. הדו"ח הסטטיסטי של המרכז לבחינות והערכה לשנת 2017 הצביע אמנם על עליה בציון הממוצע של הבחינה הפסיכומטרית - 13 נקודות בקרב הציבור היהודי לעומת 11 נקודות של הציבור הערבי, אך הפער נשמר.

במדינה המבקשת לקדם שוויון חברתי, ניתן היה להניח שנתונים אלו יטרידו את מנוחתה של השרה הממונה על יישומו בפועל. ההחלטה לפתוח את קורס ההכנה בעברית בלבד מעידה אחרת. על המשרד לשוויון חברתי, ומי שיעמוד בראשו לאחר מערכת הבחירות, לנקוט בפעולות מידיות שיממשו את תכליתו ויעדיו לא רק כלפי האוכלוסייה היהודית. לכל החלטה כמו ההחלטה שלא לספק שירות חינם גם לדוברי הערבית, פלח משמעותי באוכלוסיית מדינת ישראל, יש משמעות מרחיקת לכת בכל הנוגע לסיכויי ההשתלבות של אוכלוסייה זו בחברה ובכלכלה הישראלית בשנים הקרובות.

פורסם לראשונה בדה מרקר.