מבצע

תוכנית אב לקידום תעסוקה בחברה הערבית: חינוך והשכלה בחברה הערבית - פערים וניצנים של שינוי

סדרה: מחקר מדיניות 159

מערכת החינוך בישראל מתאפיינת בפערים עמוקים בין תלמידים מרקע חברתי־כלכלי שונה. אחד הפערים הבולטים הוא הפער בין מערכת החינוך הערבי למערכת החינוך העברי. הפערים מתבטאים בשני תחומים עיקריים הקשורים זה בזה — תקצוב והישגים לימודיים. מבחינת התקציב, זה שנים שהחינוך הערבי סובל מאפליה בהשוואה לחינוך העברי בכל שלבי הלימוד — בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים, וביתר שאת בחטיבות העליונות. מטריד מיוחד שהפערים הגדולים ביותר הם דווקא בין בתי ספר שלומדים בהם תלמידים מרקע חברתי־כלכלי קשה. ההשקעה הממוצעת בתלמיד מרקע מוחלש בחינוך העברי גבוהה באלפי שקלים מן ההשקעה בתלמיד בחינוך הערבי. העובדה שרוב תלמידי מערכת החינוך הערבי מגיעים מרקע מוחלש רק מחזקת את הצורך הבהול בהשקעה תקציבית שתמחק את הפערים. בעקבות מדיניות משרד החינוך להרחבת התקצוב הדיפרנציאלי הצטמצמו במידת מה בשנים האחרונות הפערים התקציביים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, אך עדיין יש פערים לא מוצדקים.