מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | הרחבת חוק ועדות הקבלה

| מאת:

הפרקטיקה שיתיר סעיף זה תאפשר הדרת מיעוטים ביישובים רבים ועלולה לגרור הדרת קבוצות בערים ובשכונות.

Photo by fizkes/Shutterstock

סעיף 111 קובע כי "הממשלה תתקן את פקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים) כך שיגדל המספר המופיע בתקנות ל-1,000 משפחות" ומבקש להרחיב את "חוק ועדות הקבלה" הקיים. 

חוק ועדות הקבלה הוא תיקון לפקודת האגודות השיתופיות משנת 2011,  המאפשר ליישובים קטנים בנגב ובגליל, בהם עד 400 משפחות, לקיים הליך של ועדת קבלה ליישוב. לפי הליך זה, ניתן לפסול מועמדים על רקע מספר עילות, ובין השאר בשל "חוסר התאמה למרקם החברתי-תרבותי של היישוב". בית המשפט העליון לא פסל את החוק, אך גם לא אישר אותו, ודחה את העתירות נגדו בעילה של חוסר בשלות.

הרחבת הפרקטיקה של ועדות קבלה ליישובים גדולים ולא קהילתיים באזורי פריפריה, תגביר מאוד את נזקו של החוק הקיים, שיש להעריכו על בסיס המציאות שבה כמעט שאין מקצים קרקע ליישוב קהילתי ערבי, תאפשר ותרחיב  פרקטיקה של הדרת מיעוטים במספר נרחב מאוד של יישובים. 

מעבר לכך, ככל שיישובים גדולים יותר מקבלים רישיון להדרת מיעוטים, יגבר הלחץ להכשיר גם הדרה של קבוצות בתוך ערים ושכונות. סעיף זה מצטרף לניסיון הרוחבי העולה מהסכמים אלו להכשיר ולהרחיב "התיישבות יהודית" מפלה, בניגוד לפסיקה הקיימת האוסרת על הפליה בהקצאת קרקעות ומשאבים.