ועדה לבחינת שיטת הממשל בישראל

אתמול (13.2.2011) הודיע ראש הממשלה כי הוחלט להקים ועדה לבחינת שיטות הממשל והמשילות בישראל. בהודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה נמסר כי הנושאים שייבחנו הם המעבר לשיטת ממשל נשיאותית, שינוי שיטת הבחירות הנוכחית לשיטת בחירות אזורית והצבעת אזרחים ישראלים בחו"ל. המכון הישראלי לדמוקרטיה עוסק במשך כל שנות קיומו בנושאים אלו. היכנסו וקראו על כל אחד מהנושאים ועיינו במחקרים ובמאמרי הדעה.

אתמול (13.2.2011) הודיע ראש הממשלה כי הוחלט להקים ועדה לבחינת שיטות הממשל והמשילות בישראל. בהודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה נמסר כי הנושאים שייבחנו הם המעבר לשיטת ממשל נשיאותית, שינוי שיטת הבחירות הנוכחית לשיטת בחירות אזורית והצבעת אזרחים ישראלים בחו"ל.

המכון הישראלי לדמוקרטיה עוסק במשך כל שנות קיומו בנושאים אלו. היכנסו וקראו על כל אחד מהנושאים ועיינו במחקרים ובמאמרי הדעה.

הנושא העיקרי: שיטת המשטר הראויה למדינת ישראל ובחינת שינוי שיטת הממשל.

קראו את המאמרים והמחקרים בנושא זה, על היבטיו הרבים והמגוונים:

בחינת שינוי שיטת הממשל

עמיתי המכון הישראלי לדמוקרטיה, לא למשטר נשיאותי בישראל!

אריק כרמון, להמציא מחדש את הדמוקרטיה הישראלית - תכנית לתיקון המשילות בישראל

ניר אטמור, מדדי דמוקרטיה: על ההבחנה בין משטרים נשיאותיים למשטרים פרלמנטריים

אריק כרמון, לחזק את המערכת הפרלמנטרית

הצבעת ישראלים בחו"ל

שלמה פרלה/אריק כרמון, הצבעות ישראלים תושבי חוץ לארץ - מאמר ותגובה לו

שלמה פרלה סוקר את התפתחותן של הצבעות החוץ ברחבי העולם ואריק כרמון מתנגד לכך

בחירות אזוריות

ניר אטמור, בחירות אזוריות: בעד ונגד

חן פרידברג, ניר אטמור ואנה קנפלמן, הפורום לתיקון שיטת הממשל: נייר עמדה לקראת הכינוס השישי - בחירות אזוריות בישראל.