שירות אזרחי לחרדים: ברכה לבטלה?

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה/מקוון
  • מספר עמודים: 126 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת
  • מחיר: 45 ₪

השירות האזרחי לחרדים הוא מסלול שירות מקביל לשירות הלאומי, שנועד לשלב גברים חרדים בתפקידים התנדבותיים שונים כדי לחזק את הקשר של האזרח (החרדי) עם המדינה ועם החברה ולהפיק תועלות לפרט ולכלל. מסלול זה הוא אחד משני מסלולי השירות המרכזיים לגברים חרדים, לצד השירות הצבאי בצה"ל, שנועדו להגדיל את השוויון בנטל השירות "בצבא העם" בין האוכלוסיות השונות. השירות האזרחי הוא חלופת ביניים רכה עבור גברים חרדים המעוניינים לתרום מזמנם למען הכלל שלא במסגרת הצבא, וכך ניתן לשלבם בחברה בלי שיידרשו לאבד את צביונם הייחודי. השירות נועד גם לחזק את יכולות הפרט ואת הכישורים הנדרשים להשתלבות הבוגרים בשוק העבודה ובמסגרות לימודים מקצועיות ואקדמיות.