הצעה לתיקון לחוק שירות הביטחון: שירות חרדים

הצעת התיקון לחוק מבקשת לקשור בין חלקי החוק השונים: הצבת יעדים מוגדרים, מחוייבות ליעדים אלו בסנקציות כלכליות שאינן תלויות בשר הביטחון, הגדרת החוק כהוראת שעה לקראת הגדרה חדשה של חוק שירות ביטחון בשנת 2024 ואיזון בין הצורך לגיוס לצה"ל לבין המטרה של שילוב חרדים בתעסוקה. כלל המרכיבים הללו מתמקד באיכות השירות על פני התמקדות במספר המשרתים. הוא יביא לשירות איכותי שעיקר יעדיו הם שירות של חרדים צעירים ולא מבוגרים, שירות צבאי ולא אזרחי, וכניסה לתעסוקה איכותית של חרדים כתוצאה מהורדת גיל הפטור. 

כמו כן, קיצור השירות הטמון בו מביא בשורה של הורדת הנטל וקידום השוויון לכלל המשרתים כיום בצה"ל. נוסח זה במידה ותושלם חקיקתו בכנסת צפוי לעמוד גם במבחן הציבור ובמבחן בג"ץ.