התיקון לביטול עילת אי-הסבירות: התמונה הכוללת

דיון משווה על דמוקרטיות בנסיגה

פרק מתוך חוות הדעת: ביטול הביקורת השיפוטית על החלטות ממשלה ושרים בעילת אי-הסבירות

לשיטתנו, התיקון לביטול עילת הסבירות עומד במבחנים הנוקשים שנקבעו בפסיקה בכל הנוגע לאפשרות לביטולו של חוק יסוד. הוא פוגע פגיעה קשה במאפיינים הדמוקרטים הגרעיניים של המדינה ומהווה שימוש לרעה בחוק יסוד.

אולם, גם אם בית המשפט סבור שהתיקון הספציפי עצמו, בבדידותו וכעומד בפני עצמו – אינו מקרה קיצון שמצדיק הפעלתו של סעד הביטול של תיקון לחוק יסוד, על בית המשפט לנקוט צעד נוסף ולבחון את התיקון על רקע נסיבותיו וסביבתו. קרי, על רקע ה"רפורמה המשפטית" המוצעת, על רקע החוקים הנמצאים בהליכי חקיקה ועל רקע החלטות הממשלה שכבר התקבלו. כל אלה הם "הסביבה" של התיקון.