שנתון החברה החרדית

אורחות חיים

פרק ה

| מאת:

לכל לוחות ה-Excel בפרק אורחות חיים >>

אורחות החיים בחברה החרדית נמצאים בשינוי מתמיד, ואפשר ללמוד מהם על מערכת היחסים בין החרדים לחברה הישראלית בכללותה. בתחום השירות הצבאי והאזרחי, למשל, ניכרת בשנים האחרונות ירידה במספר המשרתים החרדים – רק 1,193 גברים חרדים פנו לשירות צבאי ו־495 בלבד פנו לשירות אזרחי בשנת 2020. עם זאת, הפערים בין חרדים ללא־חרדים מצטמצמים בכל הנוגע לשימוש באינטרנט (66% מהחרדים, לעומת 94% מהיהודים הלא־חרדים). שינויים אלו מצטרפים לעלייה ברמת המינוע ובמספר בעלי רישיונות הנהיגה בחברה החרדית. בשל העלייה בשיעור ההשתתפות של החרדים בתחומי החיים האלה ניתן לקבוע כי מגמת ההשתלבות הכלכלית־חברתית של החברה החרדית בחברה הכללית מתחזקת. ההצטרפות ההולכת וגוברת של חרדים ללימודים במערכת ההשכלה הגבוהה ולשוק התעסוקה מאפשרת הכנסה פנויה, מודעות לתרבות הצריכה והפנאי וצמיחת שיח מודרני בקרב קבוצות מעמד הביניים הגדלות ומתעצבות בחברה החרדית.

מאפייניה הקהילתיים־חברתיים של האוכלוסייה החרדית ניכרים בכל הקשור לפעילות התנדבותית (40% מהחרדים מתנדבים, לעומת 23% מהיהודים הלא־חרדים) ולהרמת תרומה כספית גדולה לקהילה (86% מהחרדים בני 20+ תרמו תרומה כספית, לעומת 58% מהיהודים הלא־חרדים).

משתמשים באינטרנט מקרב בני 20+ (ב-%)

השנתון מציג גם את דפוסי ההצבעה לרשימות יהדות התורה וש"ס בבחירות לכנסת, שיש בהם משום אינדיקציה לכוחן הפוליטי של המפלגות החרדיות, לתפרושׂת הגאוגרפית של חרדים בישראל ולחלוקה הפנים־קהילתית בריכוזים החרדיים. שיעור המצביעים ליהדות התורה וש"ס מתוך כלל המצביעים לכל המפלגות עלה בשנים 1992–2022 מ־8.2% ל־14.1%. נוסף על כך, יש שינוי בתפרושת של המצביעים לרשימות אלו, והוא ממתבטא בעלייה במשקל ערי הפרוור החרדיות ובירידה במשקלן של ירושלים ובני ברק.

שיעור המצביעים ליהדות התורה ולש"ס, לפי שנת הבחירות (ב-%)


לוחות ה-Excel בפרק אורחות חיים