שנתון החברה החרדית

אוכלוסייה

פרק א

| מאת:

לכל לוחות ה-Excel בפרק אוכלוסייה >>

בהשוואה לקצב הגידול של אוכלוסיות במדינות המפותחות, קצב הגידול של האוכלוסייה החרדית בישראל הוא המהיר ביותר – כ־4% בשנה. הגורמים לקצב הגידול המיוחד הזה הם שיעורי פריון גבוהים, תנאי רפואה ומחיה מודרניים, גיל נישואים צעיר ומספר ילדים גדול במשפחה. ואכן, האוכלוסייה החרדית הישראלית צעירה מאוד – כמעט 60% ממנה הם מתחת לגיל 20, לעומת 31% מכלל האוכלוסייה בישראל. בשנת 2022 מנתה האוכלוסייה החרדית הישראלית כ־1,280,000 נפש, לעומת כ־750,000 ב־2009, וחלקה היחסי בכלל האוכלוסייה בישראל הוא 13.3%. על פי התחזית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעורה יגדל בשנת 2030 ל־16%, והיא עתידה למנות שני מיליון נפש בשנת 2033.

אוכלוסיית ישראל, לפי קבוצת אוכלוסייה (במספרים מוחלטים וב-%)

תחזית אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה (במספרים מוחלטים)

מניתוח דפוסי התא המשפחתי החרדי בעשור וחצי האחרון ניכרת ירידה בשיעורי הפריון – מ־7.5 ילדים לאישה בשנים 2005-2003 ל־6.5 בשנים 2019–2021. לעומת זאת, השיעור הממוצע בקרב נשים יהודיות בישראל הוא 3.1 ילדים לאישה. גיל הנישואים הממוצע של גברים חרדים עמד בשנת 2021 על כ־23 ושל הנשים החרדיות על כ־22, וגיל לידת הילד הראשון על 24 ו־23 (בהתאמה).
התפרושׂת הגאוגרפית של האוכלוסייה החרדית מציגה שתי "ערי הבירה" של האוכלוסייה הזאת – ירושלים ובני ברק. בשתי הערים האלה התגוררה ב־2020 42.6% מאוכלוסייה זו (26% בירושלים ו־16.6% בבני ברק). 23.7% מהחרדים גרים בערי הפרוור החרדיות, ובהן בית שמש, מודיעין עילית, ביתר עילית ואלעד. קבוצה שלישית של ריכוזי חרדים היא ערים גדולות וּותיקות כמו אשדוד, פתח תקווה, חיפה, רחובות, ונתניה, שבהן מתגוררים 12.4% מהאוכלוסייה החרדית. בשלושת סוגי הריכוזים האלה, 11 ערים בסך הכול, חיים 77.8% מהאוכלוסייה החרדית בישראל.


לוחות ה-Excel בפרק אוכלוסייה