שנתון החברה החרדית

שימוש בשפות, מדדי רווחה אישית ותחבורה ובטיחות בדרכים

פרק ו

| מאת:

לכל לוחות ה-Excel בפרק שימוש בשפות, מדדי רווחה אישית ותחבורה ובטיחות בדרכים >>

הנושאים המתחלפים בסקר החברתי של הלמ"ס בשנת 2021 היו שימוש בשפות, מדדי רווחה אישית ותחבורה ובטיחות בדרכים.

שימוש בשפות

בעשור האחרון ניכרת עלייה בשיעור דוברי עברית שפת אם בקרב חרדים (69% בשנת 2011 לעומת 75% בשנת 2022). 10% בלבד מהחרדים מדווחים כי שפת האם שלהם היא יידיש – ירידה לעומת 13% בשנת 2011.

אנגלית היא השפה הנוספת המובילה בקרב כל המשיבים, החרדים והיהודים הלא־חרדים, עם זאת, רק 37% מהחרדים דיווחו על שליטה באנגלית, לעומת 68% בקרב יהודים לא־חרדים.

ידיעת שפה נוספת מלבד שפת האם, לפי קבוצת אוכלוסייה (ב-%)

מדדי רווחה אישית

תמונת המצב העולה מהסקר החברתי היא כי במדדים האובייקטיבים מצבם של החרדים טוב פחות ממצבם של יהודים לא־חרדים, ואילו במדדים הסובייקטיביים מצבם של החרדים טוב יותר ממצבם של היהודים הלא־חרדים.

במדדים האובייקטיבים שנבדקו בסקר החברתי נמצא כי 47% מהחרדים מדווחים על קושי בכיסוי הוצאות משק הבית, לעומת 36% בקרב יהודים לא־חרדים. חרדים גם מדווחים על פחות השתתפות בפעילויות פנאי למיניהן. 19% מהחרדים דיווחו כי השתתפו באירוע תרבות, אומנות או ספורט בשנה האחרונה, לעומת 39% מהיהודים הלא־חרדים. כך גם 24% מהחרדים יצאו לפעילות קבוצתית, כמו שירה או ספורט, בשנה האחרונה, בהשוואה ל־32% בקרב היהודים הלא־חרדים.  

במדדים הסובייקטיביים שנבדקו בסקר החברתי נמצא כי 82% מהחרדים דיווחו כי מצבם הנפשי טוב מאוד, בהשוואה ל־58% לא־חרדים. גם במדדי שביעות רצון החרדים מציגים שיעורים גבוהים יותר: 61% מהחרדים דיווחו על הרמה הגבוהה ביותר של שביעות רצון מהחיים (בסולם של 1–10), לעומת 24% מהיהודים הלא־חרדים, כך גם 51% מהחרדים מרוצים מהקשרים האישיים שלהם, לעומת 32% לא־חרדים.

שביעות רצון מתחומים שונים, לפי קבוצת אוכלוסייה (ב-%)

החרדים מדווחים פחות על תחושות שליליות: 18% מהחרדים דיווחו על תחושת בדידות (בתדירות משתנה), לעומת 32% מהיהודים הלא־חרדים. 29% חרדים דיווחו על תחושת דיכאון (בתדירות משתנה) לעומת 45% אצל יהודים לא־חרדים.

תחבורה ובטיחות בדרכים

על פי דיווחי המשיבים לסקר, מצב הבטיחות בדרכים באוכלוסייה החרדית טוב יותר בהשוואה לאוכלוסייה היהודית הלא־חרדית. 76% מהחרדים חשים ביטחון כהולכי רגל, לעומת 64% מהיהודים הלא־חרדים, ו־76% מהחרדים מרגישים ביטחון כנוסעים, לעומת 62% מהיהודים הלא־חרדים.

תחושת ביטחון בכביש, לפי קבוצת אוכלוסייה (ב-%)

החרדים גם חוששים פחות מתאונות. 57% מהחרדים חוששים מתאונה, לעומת 79% מהיהודים הלא־חרדים.

על פי דיווחי המשיבים לסקר, חרדים עוברים מעט פחות עבירות תנועה. במרבית עבירות התנועה שנבדקו שיעור החרדים שעברו את עבירת התנועה בשנה האחרונה נמוך משיעור היהודים הלא־חרדים. פערים גדולים יחסית דווחו בקריאת הודעות בזמן נסיעה (18% אצל חרדים לעומת 28% בקרב יהודים לא־חרדים), ובנהיגה במהירות גבוהה בדרך בין־עירונית (18% חרדים לעומת 28% יהודים לא־חרדים). פערים קטנים יחסית דווחו בנהיגה במהירות גבוהה בדרך עירונית (60% בקרב חרדים לעומת 63% בקרב יהודים לא־חרדים) ובנהיגה בעייפות (41% לעומת 44%).

עבירות תנועה בשנה האחרונה, לפי קבוצת אוכלוסייה (ב-%)


לוחות ה-Excel בפרק שימוש בשפות, מדדי רווחה אישית ותחבורה ובטיחות בדרכים