חוות דעת

לקראת הדיון בחוק נציבות הביקורת על התביעה

לקראת הדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בנוגע לחוק נציבות הביקורת על הפרקליטות, נשלחה חוות דעת לחברי הוועדה המבקשת לשנות את נוסח החוק, כך שגם מוסד הביקורת המערכתית ישאר בידי הנציבות ולא כחלק מביקורת פנים.

בפנייה לוועדה, עליה חתומים פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר גיא לוריא, נכתב כי החוק, המסתמך על המלצות דו"ח השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג יאפשר את עיגונה של הנציבות וסמכויותיה וכולל חסמים נדרשים למניעת ניצול של מערך הביקורת מפני תלונות שווא וניסיונות שיבוש חקירה ונקמה שונים וכי יש בו צורך אמתי.

קרמניצר ולוריא מוסיפים בחוות הדעת, כי יש להקפיד על דרך מינוי הנציב באמצעות הליך בלתי תלוי כפי שהמליץ השופט גולדברג וכן לכוונה לעסוק בבירור תלונות פרטניות רק במקרים העוסקים בדין הפלילי.

 עם זאת, מבקשים הכותבים להסתייג מהכוונה להפריד את הביקורת המערכתית ממערך התביעה ולהפקידה בידי מבקר פנים. לדבריהם, מתקיים קשר הדוק בין שני סוגי הביקורות ושילוב זה נהוג בישראל בחוק מבקר המדינה, ובחוק הביקורת הפנימית וכן נמצא כמוצלח בדגם הביקורת הבריטי.

עוד נכתב בחוות הדעת, כי ביקורת מערכתית פנימית לפי המתכונת המוצעת עלולה לעקר מתוכן את מהותה של הביקורת כולה כפי שהיא נעשית כיום על ידי הנציבות: "זו תהיה החמצה של צרכי מערך התביעה. הדבר מעלה את התהיה האם ניתן יהיה למשוך לתפקיד המבקר דמויות בכירות כמו השופטת גרסטל שהתפטרה לאחרונה והאם ראשי המערכת יכבדו את הביקורת הפנימית עד כדי שינוי מדיניותם לפי הצורך?", כותבים החוקרים.

חיסרון משמעותי המוזכר הינו העובדה כי ביקורת פנימית אינה מפורסמת ברבים ולא תביא להגברת הדיווחיות והשקיפות- כך שיקטן אמון הציבור המדרדר ממילא במערכת.

לבסוף, טוענים קרמניצר ולוריא, ביקורת פנים לא תחול על גורמים רבים נוספים להם נדרשת ביקורת כמו התביעה המשטרתית ותובעים נוספים ממשרדי ממשלה, אשר עליהם נחוצה הביקורת אף יותר מאשר על הפרקליטות.

מצ"ב חוות הדעת המלאה שנשלחה לחברי הוועדה ונוסח הצעת חוק מוצע כאלטרנטיבה.

לחצו כאן להורדת חוות הדעת המלאה