חוות דעת

אפליה מתקנת בשירות המדינה - הדרך הנכונה

על אף שהצעות החוק מנוסחת כהצעה שהיא "בעד" המשרתים בצבא, מבחינה תוצאתית היא תוביל לאפליה לרעה של אוכלוסיות שאינן משרתות – כגון ערבים, חרדים, בעלי מוגבלויות ועוד. באשר לאוכלוסייה הערבית קשה להתעלם מהעובדה לפיה אי-שירותם בצה"ל נובע מהחלטת המדינה שלא לקרוא להם לשירות.

Flash90

במסגרת הדיון בשלוש הצעות חוק המבקשות לתעדף בדרכים אלו או אחרות יוצאי צבא בקבלה לשירות המדינה חוות דעת של המכון הישראלי לדמוקרטיה קוראת לשקול מחדש מדיניות זו. 

העדפה מתקנת צריכה להינתן לאוכלוסיות בשל העדר ייצוג וקשיים להתקבל לשירות המדינה זאת לעומת הטבות למשרתים בצה"ל, שאין ספק בתרומות, צריכות להתקבל במסלול אחר.