חוות דעת

חוק ועדות הקבלה

עדכון, 18.9.2014: חוק ועדות הקבלה שהגישו ארגוני זכויות אדם נדחה בהרכב מורחב של בג"ץ (ברוב של 4 נגד 5). קִראו את חוות הדעת שכתבו מומחי המכון בעת הגשת העתירות שעיקרה הסתייגות חד-משמעית מקיומן של ועדות הקבלה.

הצעת החוק, המבקשת לעגן בחקיקה את האפשרות להקים ביישובים קטנים ועדות קבלה שיהיו מוסמכות לדחות מועמדים בעילות שונות ומשונות, היא הצעה בלתי חוקתית ובלתי ראויה. פגיעתו הרעה של חוק זה - אם יתקבל - לא תיעצר ברמיסת כבוד האדם של מועמדים ליישובים קטנים, בתיוג ובדחייה על סמך השתייכות לקבוצה מסוימת. פגיעתו הרעה תימשך ברמיסת כבודה של הכנסת וכבודה של המדינה. החוק - אם יתקבל - נותן, על מגש של כסף, כלי נשק קטלני בידי אלה המנהלים את מסע הדה-לגיטימציה של ישראל בעולם. החוק - אם יתקבל - יצייד את האנטישמים בדגם מבית היוצר של המדינה היהודית להדרת יהודים בתפוצות.

לחצו להורדת חוות הדעת המלאה שהוגשה לוועדת חוקה, חוק ומשפט

את עמדת המכון הישראלי לדמוקרטיה כתבו פרופ' מרדכי קרמניצר ועו"ד עמיר פוקס:

פרופ' מרדכי קרמניצר הוא סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ופרופ' אמריטוס למשפטים באוניברסיטה העברית.

עו"ד עמיר פוקס הוא עוזר מחקר במכון.