חוות דעת

הרחבת ייצוג הולם לא רק לחרדים

על רקע הדיון שנערך בוועדת השרים לחקיקה בנוגע להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית, קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה להרחיב את התיקון, שיחול גם על האוכלוסייה הערבית

Shutterstock

בחוות דעת שכתבו החוקרים פרופ' מרדכי קרמניצר, פרופ' יובל שני, נסרין חדאד חאג' יחיא ועו"ד עודד רון, מציינים הכותבים, כי האוכלוסייה הערבית סובלת מתת ייצוג בקרב עובדי הרשויות המקומיות והחברות הממשלתיות שבהן עומד ייצוגם על פחות מ-3%. הסיבה לכך, נעוצה בהדרתם של הערבים מההרחבות האחרונות שבוצעו בחקיקה המחייבות ייצוג הולם, שטיפלה ובצדק באוכלוסייה האתיופית וכן בבני העדה הדרוזית. כעת, משמבקשת המדינה לדאוג גם להגדלת ייצוגם של החרדים, מן הצדק יהיה לוודא כי גם האוכלוסייה הערבית מטופלת במסגרת הצורך להביא לייצוג הולם.

החוקרים מוסיפים, כי קשה שלא להתרשם מהצטברות הצעדים המכוונים לאוכלוסיות מיעוט שונות, המתעלמים דווקא מהמיעוט הגדול בישראל. הייצוג ההולם והמשאבים שמשקיעה המדינה בכדי לקיימו אינם מטבע עובר לסוחר במסגרת הסכמים קואליציוניים אלא עיקרון חשוב שיש להחילו באופן שוויוני. לפיכך, הם קוראים להוסיף להצעת החוק העוסקת בייצוג ההולם לחרדים ברשויות ותאגידים ציבוריים, גם את אזרחי המדינה הערבים ולקבוע יעדים ואמצעים לשילובם.