חוות דעת

האם חוק עונש מוות למחבלים יגביר את הטרור?

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בחוק עונש מוות: "הצעה המנוגדת למגמה העולמית ושעשויה אף להגביר את הטרור והסכנה לחטיפת חיילים"

לקראת הדיון על חוק עונש מוות למחבלים, קוראים חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה לחברי הכנסת להפסיק את הדיונים בחוק ולגנוז אותו בשל היותו בלתי אפקטיבי, מנוגד למגמה העולמית ולמשפט הבינלאומי ודרקוני בהיקפיו.

בחוות דעת שעליה חתומים פרופ' יובל שני, פרופ' מרדכי קרמניצר, פרופ' עמיחי כהן, אל"מ (מיל') לירון ליבמן וד"ר עמיר פוקס, הם מציינים, כי: "רוב מדינות העולם הדמוקרטי המערבי אינן מאפשרות הטלת עונש מוות, ובשנים האחרונות ניכרת מגמה של הוצאת עונש זה מספר החוקים, לרבות ברוב המדינות בארה"ב. נכון להיום, אין ראיות מחקריות חד משמעיות לביסוס ההנחה לפיה עונש מוות אכן מרתיע".

החוקרים מוסיפים, כי כשהדבר נוגע למחבלים, ספק רב אם מדובר בעונש מרתיע משום שהללו לוקחים בדרך כלל סיכון גדול כי יהרגו במהלך פעולת הטרור. בהקשר זה, בניגוד לנטען בהצעת החוק, היא עלולה אף להגביר לחץ לחטיפת חיילים בכדי למנוע הוצאות להורג של מחבלים בתקופה הארוכה יחסית שבה ייערך ההליך המשפטי. החוקרים אף מעירים, כי בכל מערכת משפט תמיד ישנה אפשרות שנעשתה טעות, ועונש מוות הוא עונש שלא ניתן לתקן או לפצות עליו.

לבסוף, מציינים החוקרים שהינם מומחים למשפט בינלאומי, כי החלת החוק על בתי המשפט בשטחים נעשית בחוסר סמכות, שכן הכנסת אינה הריבון באזור והיא אינה יכולה לכפות על חקיקה בו. מדובר בצעד המנוגד לתפיסה הלוחמתית הנהוגה בשטחים. גם העובדה כי ישנה כוונה למנוע אופציה להמתקת העונש בעייתית ביותר כשהיא מכוונת על אוכלוסייה ספציפית, שרק לה, מבין כל האוכלוסיות בשיטת המשפט שלנו, לא ניתן לבצע המתקת עונש.