חוות דעת

הצעת החוק למיסוי ארגוני זכויות האדם – נועדה להרתיע מפני הבעת דעות שאינן בקונצנזוס

הצעת החוק פוגעת בחופש הביטוי וחופש ההתאגדות שלא לתכלית ראויה ובאופן בלתי מידתי. תכליתה של ההצעה הינה פסולה, שכן כל מטרתה היא להטיל אימה ולהשתיק גורמים שאינם בקונצנזוס, כלומר לפגוע בזכויות היסוד האמורות. ההצעה כוללת אף הרחבה לעומת הצעות חוק דומות שנבלמו בכנסת הקודמת, בכך שהיא מבקשת להטיל סנקציה על העמותה כולה, בשל מעשי אחד מחברי הנהלתה, כאדם פרטי.

ביום ראשון (15.12.2013) אמורה לעלות לוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת החוק למיסוי ארגוני זכויות האדם. הצעת חוק זו פוגעת בחופש הביטוי וחופש ההתאגדות שלא לתכלית ראויה ובאופן בלתי מידתי. תכליתה של ההצעה הינה פסולה, שכן כל מטרתה היא להטיל אימה ולהשתיק גורמים שאינם בקונצנזוס, כלומר לפגוע בזכויות היסוד האמורות. ההצעה כוללת אף הרחבה לעומת הצעות חוק דומות שנבלמו בכנסת הקודמת, בכך שהיא מבקשת להטיל סנקציה על העמותה כולה, בשל מעשי אחד מחברי הנהלתה, כאדם פרטי.

אישור הצעת החוק יהווה פגיעה קשה בחופש למתן ביטוי לעמדות הנמצאות בשוליים ופרושו טבעת חנק על חופש הביטוי וחופש ההתאגדות. אישור ההצעה סותר את אופייה הדמוקרטי של ישראל ואינו מתיישב עם ערכיה היהודיים במיטבם. אישורה יגרום נזק לדמותה של המדינה, לתדמיתה ולמעמדה בעולם ויסייע בידיהם של מי שפועלים לדה-לגיטימציה של ישראל.

להורדת חוות הדעת