• למוזמנים בלבד

דיון מומחים פריימריז פתוחים בישראל – הזדמנויות ואתגרים

איזו שיטה לבחירת מועמדים לכנסת מתאימה לתרבות הפוליטית הישראלית? מהם היתרונות ונקודות התורפה של השיטות השונות, החל משיטת המנהיג ועד לפריימריז פתוחים? כיצד ניתן לקיים דמוקרטיה פנימית במפלגות בצורה המיטבית? מהן ההזדמנויות והסיכונים הכרוכים באימוץ מודל של פריימריז פתוחים?

 

12:30 | התכנסות

13:00 | דברי פתיחה: יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

13:15 | מושב ראשון: אופן בחירת יושב ראש הרשימה - בהובלת ד"ר עפר קניג

15:00 הפסקה

15:30 מושב שני: אופן בחירת הרשימה - בהובלת פרופ' גידי רהט

17:30 הפסקה

18:00 ארוחת ערב ודיון עם היועץ האסטרטגי סטנלי גרינברג