ועדות החקירה הפרלמנטריות לבדיקת ארגוני זכויות אדם

| מאת:

בימים אלה דנה הכנסת בהקמת שתי ועדות חקירה פרלמנטריות לחקירת פעילותם של ארגוני זכויות אדם בישראל. המכון הישראלי לדמוקרטיה מודאג ממגמה זו, החותרת תחת ערכי יסוד של המשטר הדמוקרטי – חופש הביטוי והשמירה על זכויות האדם. קראו על הקמת הוועדות ועיינו בפרסומי המכון בנושא.

ההצבעה על אישור הקמתן של ועדות החקירה הפרלמנטריות השנויות במחלוקת לחקירת פעילותם של ארגוני זכויות האדם הייתה אמורה להיערך בשבוע הבא בכנסת. על הפרק הצעות להקמתן של שתי ועדות חקירה פרלמנטריות: האחת - "ועדת חקירה פרלמנטרית שתבדוק קרנות מחוץ לארץ ומדינות המממנות ארגונים ישראליים המשתתפים במסע הדה-לגיטימציה לפגיעה בחיילי צה"ל". והאחרת - "ועדת חקירה פרלמנטרית שתבדוק את מעורבותם של גופים וממשלות זרות במימון פעולות המופנות כנגד המדינה ובניסיונות לרכישה מאורגנת של אדמותיה".

ב-5 בינואר 2011 אישרה מליאת הכנסת שתי הצעות לסדר היום בעניין הקמתן של ועדות החקירה (הצעה לסדר היום של ח"כ פאינה קירשנבאום, ישראל ביתנו, ושל ח"כ דני דנון, הליכוד). לאחר האישור עברה ההצעה לאישורה של ועדת הכנסת, שם אושרה לבסוף הקמתן של הוועדות לאחר דיונים סוערים. השלב הבא הוא אישורן במליאה. לפני הדיון במליאה, בדיון של סיעת הליכוד שנערך ב-21 בפברואר, הביע ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התנגדות להקמת הוועדות ואישר לחברי הליכוד חופש הצבעה. בעקבות זאת נדחה הדיון בכנסת בעניין זה למועד לא ידוע.

הליך הקמתן של ועדות החקירה הפרלמנטריות נמשך על אף הביקורת החריפה שמתחו גורמי ייעוץ משפטיים על ההחלטה. היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל ינון, מתח ביקורת חריפה על היוזמה להקמת הוועדות בטענה שמדובר בתקדים המעורר שאלות יסוד בדבר אופיין של ועדות אלה והיקף הזכויות המצויות בלב לבו של המשטר הדמוקרטי. היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, הצטרף לביקורת ולחשש שהביע ינון מפני "האפקט המצנן" של מהלך שכזה, העלול ליצור אווירה ציבורית שתגביל את חופש המחאה והמחשבה.

במקביל לתהליך בכנסת הוגשה עתירה לבג"ץ נגד הקמתן של ועדות החקירה הפרלמנטריות בטענה שהן פוגעות באושיות המשטר הדמוקרטי בישראל וחותרות תחת ערכי יסוד כמו חופש הביטוי, חופש ההתאגדות וחופש העיסוק. טרם התקבלה החלטה בעתירה.
היוזמה להקמתן של ועדות חקירה פרלמנטריות לנושאים הנתונים במחלוקת אידאולוגית מעוררת שאלות בנוגע לתכליתן של ועדות חקירה כאלה, מעמדן, סמכויותיהן ותוקף מסקנותיהן. יש לראות  בדאגה רבה את השימוש לרעה הנעשה במנגנוני ניטור ובקרה של הכנסת לצורך רדיפה אידאולוגית וחתירה תחת אושיות הדמוקרטיה המהותית, שבראש מעייניה הדאגה לזכויות האדם ולחופש הביטוי.

לביקורת על היוזמה להקמת הוועדות ראו:

דנה בלאנדר, חקירה צולבת - על הרכבן, מעמדן וסמכויותיהן של ועדות חקירה פרלמנטריות, 13.3.2011

שירי קרבס ומרדכי קרמניצר, מדינה פּוּטיניסטית, מקרתיסטית ולא דמוקרטית, מאמרי המכון, 11.1.2011

אריק כרמון, מרדכי קרמניצר וידידיה שטרן, דמוקרטיה תחת מתקפה פרועה, מאמרי המכון 21.1.2011

מידע כללי בנוגע לוועדות חקירה ראו במאגר הדמוקרטיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה