חוות דעת

הקמת ועדת חקירה לארגוני זכויות אדם

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון על הקמת ועדת חקירה לארגוני זכויות אדם: "תפקיד חברי הכנסת הוא לפקח על הממשלה ולא על ארגונים פרטיים"

לקראת הדיון הצפוי מחר, בוועדת הכנסת, בסוגית סמכות הכנסת להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לארגוני זכויות אדם, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה המצדדת בעמדת היועץ המשפטי לכנסת, לפיה אין לוועדה זו הסמכות לדון בנושא.

בחוות הדעת שכתבו פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר עמיר פוקס וד"ר גיא לוריא מציינים החוקרים, כי תפקידה המוגדר של הכנסת הוא לפקח על הממשלה ולא על ארגונים אזרחיים. בהמשך לכך, תפקידו של היועץ המשפטי לכנסת, שמונע את הקמת הוועדה, "לייעץ ליושב ראש הכנסת, לנושאי התפקידים בה ולמוסדות הכנסת בכל עניני חוק ומשפט, הנוגעים לסמכויותיהם ולתפקידיהם". לפיכך, לא נפל רבב בהתנהלות היועץ המשפטי לכנסת, שביצע את תפקידו ופירש את החוק כפי שהתבקש לעשות. היועץ אינו כובל את הכנסת, אלא החוק עצמו, אך נראה שלחברי הכנסת נוח "להרוג את השליח".

בהיבט המהותי, מציינים החוקרים, כי לא ברור מהי תכליתה של ועדת חקירה לארגוני זכויות האדם מלבד רדיפה פוליטית. הקמת ועדה שכזו, רק תיצור אפקט בומרנג ותחשוף את ישראל לתביעות במוסדות בינלאומיים. לא ברור גם מה בדיוק אמורה ועדת חקירה שכזו לחשוף שאינו גלוי.

לפיכך, קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה להוריד את הנושא מסדר היום ולעצור את המתקפות על היועץ המשפטי לכנסת.