מאמרים

תמונת ברירת מחדל

חיפוש מאמרים

סינון

סגרו סינון
ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | ביטול רפורמת הטלפונים הכשרים
מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | ביטול רפורמת הטלפונים הכשרים

ביטול אפשרות ניוד המספרים הכשרים ואיסור חסימת מספרי טלפון מקוצרים למוקדי חירום הן בין ההחלטות הנכללות ברפורמה.

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | צמצום סעיף הנכד בחוק השבות
מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | צמצום סעיף הנכד בחוק השבות

המוטיבציה לצמצום חוק השבות המשתקפת נובעת ממספרם ההולך ועולה של לא יהודים העולים לישראל מברית המועצות לשעבר.

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | ביטול רפורמת הכשרות
מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | ביטול רפורמת הכשרות

ביטול רפורמת הכשרות תחזיר את המונופול של הרבנים המקומיים במקום כהונתם, וחלקן אף מבקשות לצמצם את סמכותם של הרבנים המקומיים לקבוע נורמות כשרות מקלות.

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | חוק יסוד: לימוד תורה
מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | חוק יסוד: לימוד תורה

החוק שיקבע את הפטור משירות צבאי של בני הישיבות עשוי לפגוע באופן חמור הן בשוויון בנטל, הן בעקרון השוויון בנטל והן במבנה החוקתי בישראל.

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | הרחבת חוק ועדות הקבלה
מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | הרחבת חוק ועדות הקבלה

הפרקטיקה שיתיר סעיף זה תאפשר הדרת מיעוטים ביישובים רבים ועלולה לגרור הדרת קבוצות בערים ובשכונות.

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תקציב דו-שנתי
מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תקציב דו-שנתי

החזרה לתקציב דו-שנתי תמשיך לפגוע באפקטיביות של פיקוח האופוזיציה על הממשלה. אם תיעשה בתיקון לחוק יסוד עלולה להיווצר סתירה עם פסיקת בג"ץ.

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תיקון לחוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים
מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תיקון לחוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים

ההצעות להתיר הפרדה מגדרית או לאפשר לעסקים להימנע מאספקת שירותים ומוצרים בשל אמונה דתית עלולות לגרום לישראל נזקים ערכיים חמורים.

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תמיכה גורפת בחוקי שר המשפטים
מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תמיכה גורפת בחוקי שר המשפטים

הסעיף העמום טומן בחובו מהפכה משטרית שתפר את האיזונים בין הרשויות ותותיר כוח יתר בידי הרוב הקואליציוני. פגיעה בסמכות ביהמ"ש לביקורת חוקתית, באמצעות פסקת התגברות, ולביקורת מינהלית כמו ביטול עילת הסבירות, תשאיר את זכויות האדם ללא הגנה מהותית.

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | מינוי יועצים משפטיים במשרדי הממשלה
מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | מינוי יועצים משפטיים במשרדי הממשלה

הפיכת היועמ"שים למשרות אמון של השרים ומנכ"לי המשרדים תסכל את יכולתם להגן על שלטון החוק ותפחית את אמון הציבור במשרדים.

play
סדרת "פרשת הדמוקרטיה"

פרשת "ויגש" - בין כלכלת מצרים הקדומה ומדיניות רווחה בימנו

השבוע בוידיאוקאסט "פרשת הדמוקרטיה" תשוחח עו"ד שלומית רביצקי טור-פז עם פרופ' בני פורת על קריסתה של כלכלת מצרים אחרי ששעבדה את בניה. האם פרשת ויגש מסמנת גם את סופן של מדינות מודרניות שאינן מדינות רווחה?

ניתוח ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37

ניתוח ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37

ההסכמים הקואליציוניים בין הסיעות של ממשלת ישראל ה-37 כוללים סעיפים בעלי פוטנציאל נזק גבוה ופגיעה במערכות השלטון כפי שהכרנו אותן. אם ימומשו, מדינת ישראל לא תהיה אותה מדינה יהודית ודמוקרטית כפי שאנו מכירים אותה. חוקרות וחוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה ניתחו את סעיפי ההסכמים ואת ההשלכות הקשות של מימושם.

עם בן גביר כממלא מקום יו"ר ועדת השרים לחקיקה, חשוב להשיב את מרכז הכובד החקיקתי לכנסת
מאמר דעה

עם בן גביר כממלא מקום יו"ר ועדת השרים לחקיקה, חשוב להשיב את מרכז הכובד החקיקתי לכנסת

יכולתו של ממלא המקום להטיל וטו על קביעת סדר היום של הוועדה מנוצלת לרעה בידי גורמים המבקשים לצמצם את גבולות הדמוקרטיה. הכוחות הפוליטיים שפיצלו בעבר משרדים והמציאו תפקידים כאתנן קואליציוני אחראים למצב שנוצר כעת.

תיקון חוק איסור הפליה ייתן אור ירוק להפליה
מאמר דעה

תיקון חוק איסור הפליה ייתן אור ירוק להפליה

כניסות נפרדות למרפאות, הפרדה באתרי טבע, הימנעות מאספקת מוצר בשל אמונה דתית ויצירת אזורי מגורים דתיים סגורים הן רק חלק קטן מהפגיעות האפשריות בערכי השוויון וכבוד האדם בשל התיקון לחוק ההפליה. גם אם החקיקה תסוכל, האהדה שצברה בכנסת מדאיגה.

play
סדרת "פרשת הדמוקרטיה"

פרשת "מקץ" והסכמים קואליציוניים

השבוע בוידיאוקאסט "פרשת הדמוקרטיה" תשוחח עו"ד שלומית רביצקי טור-פז עם פרופ' סוזי נבות על פרשת מקץ ועל יוסף המשנה לפרעה מלך מצרים. נשאל אם מעמד 'המשנה' למלך או לראש הממשלה הוא 'פרס' כדאי בהסכם קואליציוני, ומה בין בית המלוכה הפרעוני לימינו.

דווקא עכשיו, על המורים והמורות לדון בערכים דמוקרטיים
מאמר דעה

דווקא עכשיו, על המורים והמורות לדון בערכים דמוקרטיים

סקר המכון הוכיח שגם אם קיים מתח מסוים בין ערכיים יהודיים לערכים דמוקרטיים, הציבור הישראלי מאמין ביכולתה של מערכת החינוך לחנך לדמוקרטיה. לכן, על השיח בכיתות לגעת במחלוקות תוך מתן ביטוי לקבוצות השונות בחברה.

האפשרות לעבוד מרחוק פותחת צוהר לרכוש דירה בפריפריה הרחוקה
מאמר דעה

האפשרות לעבוד מרחוק פותחת צוהר לרכוש דירה בפריפריה הרחוקה

ככל שיותר מחוסרי ומשפרי דיור ינצלו את חלון ההזדמנויות וירכשו דירה בפריפריה הרחוקה, יירדו המחירים במרכז ויתרחב היצע הדירות הפנויות להשכרה באזורים המבוקשים. נדרשת גם הגדלת מענקים שיסייעו לגייס הון ראשוני לרכישת דירה.

בחינת ההשוואה הבין-לאומית של בן גביר מלמדת שיש להבטיח את עצמאות המשטרה
סקירה

בחינת ההשוואה הבין-לאומית של בן גביר מלמדת שיש להבטיח את עצמאות המשטרה

באנגליה ובוויילס העצמאות האופרטיבית של המשטרה היא עקרון יסוד, בניו זילנד השר מנוע מלעסוק בחקירות, בתביעות ואף בפריסת שוטרים. בישראל יש צורך בתיקון פקודת המשטרה כך שתשמור עליה מהתערבות פוליטית.

הפוליטיקה הערבית בישראל: מאזן של חמש מערכות בחירות לכנסת (2019–2022) ואתגרים לעתיד
סקירה

הפוליטיקה הערבית בישראל: מאזן של חמש מערכות בחירות לכנסת (2019–2022) ואתגרים לעתיד

כל המפלגות הערביות פתחו את מערכת הבחירות במקומות שנחשבו מעוזי תמיכה מובהקים שלהן. בכנסת החדשה הן יתמודדו לא רק עם היותן אופוזיציה לקואליציה ימנית אלא גם עם אופוזיציה לאומית משלהן בזירה החוץ-פרלמנטרית.

ניתוח הצבעת הציבור הערבי בבחירות לכנסת ה-25
סקירה

ניתוח הצבעת הציבור הערבי בבחירות לכנסת ה-25

סקירה זו עוסקת בדפוסי ההצבעה של האזרחים הערבים בבחירות לכנסת ה-25 שהתקיימו ב-1 בנובמבר 2022. התרשימים והלוחות המוצגים להלן מתבססים על ניתוח התוצאות הסופיות של הבחירות שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת.

פסקת ההתגברות בתקשורת
אסופת ראיונות

פסקת ההתגברות בתקשורת

ראיונות עם חוקרות וחוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה בעניין הרפורמה החוקתית

העברת הסמכויות למשרד לביטחון לאומי תרמוס את שארית האמון במשטרה
מאמר דעה

העברת הסמכויות למשרד לביטחון לאומי תרמוס את שארית האמון במשטרה

כיום יש לשר סמכות להנחות את המשטרה בשאלות עקרוניות, אך אין לו מנדט לתת הוראות ביחס לחקירות קונקרטיות או לאופני הפעלת השימוש בכוח. שליטה פוליטית תפגע בעצמאותה ותהיה הרת אסון.

ריבוי משרדי הממשלה לא רק מבזבז כסף אלא פוגע בכולנו
מאמר דעה

ריבוי משרדי הממשלה לא רק מבזבז כסף אלא פוגע בכולנו

בהנחה שממשלות מרובות-שרים הן גזירת גורל מתמשכת, צריך לחשוב איך "לחתוך הפסדים" ולמזער את הנזק המשילותי שהן גורמות לו.

play
סדרת "פרשת הדמוקרטיה"

מה בין פרשת "וישב" וסוגיות של אפליה, מי-טו ושרים היושבים בכלא?

השבוע בוידיאוקסט "פרשת הדמוקרטיה" תשוחח עו"ד שלומית רביצקי טור-פז עם פרופ' מרדכי קרמניצר על מסעו של יוסף בפרשת וישב מבית אביו אל הבור, אל בית פוטיפר ואל הכלא המצרי, בראי סוגיות אקטואליות של אפליה, מי-טו ושרים היושבים בכלא.

מינוי יו"ר כנסת: שאלות ותשובות
סקירה

מינוי יו"ר כנסת: שאלות ותשובות

מנוע מכהונה בוועדות, ממלא את מקום הנשיא, מוזמן לכל הטקסים הממלכתיים. המדריך המלא למהות ומרחב הפעולה בתפקיד יושב ראש הכנסת.

הפגיעה בארגונים האזרחיים היא סכנה ממשית לחברה
מאמר דעה

הפגיעה בארגונים האזרחיים היא סכנה ממשית לחברה

הדה-לגיטימציה שעוברים ארגונים המייצגים להט"בקים, זרמים שונים ביהדות ואף ארגונים למען אנשים עם מוגבלות, לצד החשש מהפגיעה המסתמנת במרקם היחסים בינם לבין גורמי הממשל, יחלישו את חוסן החברה.

התיקון לחוק שיאפשר התפלגות סיעה יסייע לצמצם את הפיצול הפוליטי
חוות דעת

התיקון לחוק שיאפשר התפלגות סיעה יסייע לצמצם את הפיצול הפוליטי

יש גם להגביל את אפשרות הפילוג של סיעות משותפות, המורכבות מכמה מפלגות; ולהבהיר מתי על ח"כ שפרש מסיעתו להתפטר כדי שהתפטרותו תיחשב שאירעה "סמוך לפרישתו".

מטביעות האצבע של החיילים ועד חייבי המס: הגנת הסייבר בישראל פושטת רגל
מאמר דעה

מטביעות האצבע של החיילים ועד חייבי המס: הגנת הסייבר בישראל פושטת רגל

הממצאים הקשים שהופיעו בדו"ח המבקר על הגנת הסייבר מעידים על בורות קשה ביחס לחשיבות הסוגיה ומספקים תזכורת להיעדר תמריצים ומקלות ליצירת מנגנוני הגנה מפני המתקפות הבאות.

play
סדרת "פרשת הדמוקרטיה"

פרשת "וישלח" ויחסי יהודים וערבים בישראל

השבוע בוידיאוקאסט "פרשת הדמוקרטיה" תשוחח עו"ד שלומית רביצקי טור-פז עם ד"ר אור ענבי על השותפות והאמון המוגבלים ביחסי יהודים וערבים בישראל. בשיח נעמוד על הדמיון בין מציאות ימינו ליעקב ועשיו הנעים בפרשת וישלח בין אחוות אחים לשנאה, בין נשיקה לנשיכה ולא יודעים אם המפגש ביניהם יוביל לאמון או למלחמה.

פיצולי המשרדים יגרמו לפגיעה רב-מערכתית בשירות הציבורי
מאמר דעה

פיצולי המשרדים יגרמו לפגיעה רב-מערכתית בשירות הציבורי

העברת היחידות הממשלתיות בין המשרדים בממשלה החדשה תקשה על קידום תהליכים אפקטיבי ותשבש את יחסי הדרג הנבחר והפקידות. הרעה החולה הזו חייבת להיפסק.