מאמרים

תמונת ברירת מחדל

חיפוש מאמרים

סינון

סגרו סינון
ביזוי המשפט הפלילי
מאמר דעה

ביזוי המשפט הפלילי

דווקא מי שתומך בהמשך החלת המשפט הפלילי גם על עבירות טרור – ראוי שיתנגד בכל פה לכרסום האינהרנטי במטרות ובלגיטימיות של ההליך הפלילי, שגורמים השחרורים למיניהם.

מחשבות לחג פורים

מחשבות לחג פורים

בפורים ילדים מתחפשים לאסתר בשמלות מתקתקות ואבירים מושיעים. אולי כדאי שגם אנו, המבוגרים, נמצא את העוצמה של המלכות אשר מתחבאת בתוכנו וניקח את האחריות לתקן מציאות פגומה שמתנהלת סביבנו?

חוק המשילות - עד כאן - articles

חוק המשילות - עד כאן - articles

חוק המשילות המוגש לקריאה שנייה ושלישית הוא חוק מאוזן וטוב יותר מההצעות המקוריות. עם זאת יש עוד מקום לשיפור ויש לשאוף ליום שבו שיפור המשילות לא יובן כצעדים לחיזוק הממשלה בלבד, אלא כצעדים לחיזוק מכלול רכיבי הדמוקרטיה כך שכל אחד ימלא את חלקו במארג הדמוקרטי השלם.

לאן אצה הדרך?

לאן אצה הדרך?

בעיקרון אין פסול בהעלאת אחוז החסימה, אך הקפצתו לרמה גבוהה בפעימה אחת תזיק מאוד.

"חוק יסוד: משאל עם" משנה את כללי המשחק בדמוקרטיה הישראלית

"חוק יסוד: משאל עם" משנה את כללי המשחק בדמוקרטיה הישראלית

קשה להעריך כיצד ישפיע השימוש במנגנון משאל העם על היבטים שונים במערכת הפוליטית ובתרבות הפוליטית בישראל אך כבר עתה ברור כי יש להשקיע מאמצים בהסברה לציבור בדבר הערך הגלום בְּמשאל שבו לכל האזרחים ללא הבדל דת, לאום, גזע ומין ניתנת זכות להיות שותפים להכרעות היסטוריות. 

מהפכה בדיני ההמתה

מהפכה בדיני ההמתה

המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. הרפורמה המוצעת בעבירות ההמתה היא רק חלק קטן מהרפורמה הכללית הדרושה בכל חלק העבירות של חוק העונשין שלנו. חלק זה של החוק הינו מיושן ואינו מתאים למדינה דמוקרטית במאה ה-21. ראוי ששרת המשפטים תיזום מהלך חקיקתי כולל לרפורמה בחלק העבירות של חוק העונשין. 

על מי מוטלת האחריות לפתור את מצוקתן של מסורבות הגט?
מאמר דעה

על מי מוטלת האחריות לפתור את מצוקתן של מסורבות הגט?

בכנס ייחודי שנערך בנושא עלה כי הן פוסקי ההלכה והן הכנסת יכולים וצריכים לעשות הרבה יותר משעשו עד היום ואין לקבל את המצב הקיים כגזירת שמיים.

הנשיאות: מוסד מיותר או סמל חיוני?

הנשיאות: מוסד מיותר או סמל חיוני?

המצדדים בביטולו טוענים שניתן להעביר את סמכויותיו לגופים אחרים ולחסוך את ההוצאה הציבורית הלא מוצדקת. התומכים מדגישים את תפקידו הסמלי והמאחד. כיצד יש להכריע?

נשף מסכות
מאמר דעה

נשף מסכות

היום, ראש חודש אדר בו שרים "ונהפוך הוא", יוצאת הקהילה החרדית יוצאת היום מהגטו אל כיכר העיר הישראלית בהפגנת כוח, שכן החוק המוצע לשוויון בנטל הוא היפוכו של החוק הרצוי ומחריף את אי השוויון.

מה שלא סיפרו לנו על ישיבות ההסדר
מאמר דעה

מה שלא סיפרו לנו על ישיבות ההסדר

הפולמוס הציבורי אודות חוק הגיוס גועש ורועש. בעין הסערה עומדים תלמידי ישיבות ההסדר, שקיתונות של זעם נשפכים עליהם מכל עבר, כשהם מואשמים בהשתמטות, בהנצחת האפליה ובהכנעת הדת את המדינה. באִבחה אחת הורד מפעל ישיבות ההסדר מרום מעמדו כזוכה פרס ישראל ונתלה על עמוד הקלון יחד עם אחרוני המשתמטים.

לקראת בחירת נשיא המדינה

לקראת בחירת נשיא המדינה

מהי דמותו הרצויה של הנשיא בעיני הציבור? מי צריך לבחור אותו? וכיצד צריכים לבחור אותו? שאלות אלו חשובות לאור מעמדו המיוחד של הנשיא בדעת הקהל הישראלית, המתבטאת באמון הרב שרוחשים לו.

מי שומר על השומרים
מאמר דעה

מי שומר על השומרים

חוסר היכולת להכריע מי יעמוד דרך קבע בראשות ועדת החוץ והביטחון פוגע קשות בפעילותה השוטפת של וועדת חוץ ובטחון. כתוצאה מכך נפגעת יכולתה לפקח באופן שוטף וסדיר על הרשות המבצעת במכלול תחומי הביטחון, המודיעין  ויחסי החוץ של המדינה.  זהו מצב פסול הפוגע פגיעה קשה באושיות הדמוקרטיה הישראלית

על העכשווי והחשוב במשטרת ישראל
מאמר דעה

על העכשווי והחשוב במשטרת ישראל

הסוגיה של יחסי משטרה-חברה ערבית היא מורכבת ורגישה. יחסי משטרה-מיעוט הם, בדרך כלל, טעונים. במרקם היחסים החיובי, ההולך ונרקם, בין המשטרה לבין האוכלוסייה הערבית טמון פוטנציאל ליחס אחר, טוב יותר, בין האוכלוסייה הזו לבין הממסד הישראלי. תחושה חיובית מבוססת מציאות של האזרחים הערבים כלפי המדינה ורשויותיה היא טובה להם. היא טובה לכולנו.

הצעת חוק המאבק בטרור התשע"א 2011
חוות דעת

הצעת חוק המאבק בטרור התשע"א 2011

לאחרונה פרסם משרד המשפטים את תזכיר הצעת חוק הטרור שמטרתו לתת בידי המדינה כלים משפטיים להתמודדות עם תופעת הטרור. בהצעה מופיעים שינויים מהותיים לעומת מה שהיה מקובל עד היום - בהגדרת הטרור, בדין המהותי, בסדרי הדין ובהחמרה הדרמטית ברף הענישה. כל אחד מן השינויים המוצעים ראוי לדיון ציבורי מעמיק ורציני, בעיקר באשר למידת הפגיעה בזכויות האדם הנובעת ממנו ובאשר לאפשרות הצדקתה. צוות טרור ודמוקרטיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה הכין מסמך המתייחס להצעת החוק באופן מפורט. קראו את עיקר דבריהם.

הורדת מפלס הפחד
מאמר דעה

הורדת מפלס הפחד

הכללת אנשים עם מוגבלויות בחברה הופכת אותנו לאנשים טובים יותר ולחברה טובה יותר. המפגש עם השונה, האחר, גם אם הוא בעל מום, מגבלה וחלש, מאפשר לנו להכירם ולגלות את האדם שבהם, אך חשוב יותר יאפשר לנו לגלות את האדם שבנו.

העלאת אחוז החסימה והשיטה הפוליטית בישראל

העלאת אחוז החסימה והשיטה הפוליטית בישראל

לרגל הדיונים בועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת על העלאת אחוז החסימה, פגש אסף גולן מ- nrg את נשיא המכון ד"ר אריק כרמון לריאיון על שיטת הממשל האידיאלית בישראל לדעתו.

מעשה בלעם בכנסת
מאמר דעה

מעשה בלעם בכנסת

בג"ץ הוא שחקן מרכזי בסוגיית גיוס החרדים והוא שהכריח את הכנסת לחוקק את החוק לשוויון בנטל עליו עומלת ועדת שקד בימים אלה. אך החוק המתגבש מסתמן כבעייתי ונשאלת השאלה - האם הכנסת עומדת לחוקק חוק שיכריח את בג"ץ לבטל אותו?

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – בוררות חובה בתובענה כספית) התשע"ג – 2013
חוות דעת

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – בוררות חובה בתובענה כספית) התשע"ג – 2013

אם תתקבל, הצעת החוק תביא לפגיעה בלתי מידתית בזכות הגישה לערכאות. היא תחייב את בתי המשפט להכריח מתדיינים לנהל את ההליכים בניהם בפני בורר וללא חובת הסכמת הצדדים.

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – מטרות החינוך), התשע"ד–2013
חוות דעת

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – מטרות החינוך), התשע"ד–2013

חוק חינוך ממלכתי כפי שהוא היום, מנסה לאזן בין ערכיה השונים של המדינה. הצעת חוק זו מבקשת להטות את הכף ולחזק את החינוך ללאומיות ועלולה להתפרש בנקל כקריאה לעידוד לחינוך לאומני ולסתימת פיות של חינוך ליברלי וביקורתי.

מודאג מן המתקפה על חופש הביטוי

מודאג מן המתקפה על חופש הביטוי

דעה בעקבות שינוי פרס אקו"ם לאריאל זילבר ופרשת המורה מבי"ס אורט.

גיוס בנות דתיות לצבא
מאמר דעה

גיוס בנות דתיות לצבא

סוגיית גיוס הבנות הדתיות נמצאת בקידמת הבמה של הציבוריות הדתית, ואפילו הישראלית. הרב בן-דוד טוען כי הציונות הדתית בשלה לפעול בתוך המרחב הישראלי המגוון, ולא רק בתוך מסגרות מגזריות צרות.

שומר הסף
מאמר דעה

שומר הסף

על קו הזינוק: המרוץ לנשיאות המדינה יוצא לדרך

על קו הזינוק: המרוץ לנשיאות המדינה יוצא לדרך

במאמר ראשון מתוך סדרת מאמרים שתלווה את המרוץ לתפקיד הנשיא העשירי של מדינת ישראל סוקר ד"ר עופר קניג את המועמדים ואת המנצחים בבחירות לנשיאות.

אין לאום ישראלי
מאמר דעה

אין לאום ישראלי

בשנת 2013 התבקש בית המשפט לשוב ולהכריע אם ישראליות היא רק קטגוריה אזרחית או גם קטגוריה לאומית והוא קבע כעובדה כי הדין הישראלי דוחה את הדגם של לאומיות אזרחית.

ברית הזוגיות למען כולם

ברית הזוגיות למען כולם

לאחרונה חוזרת ונידונה בכנסת מצוקתם של הזוגות בישראל שאינם יכולים או אינם רוצים להינשא בנישואים דתיים – הדרך החוקית היחידה להינשא כיום בישראל. ברית הזוגיות (שלעתים נקראת גם "רישום זוגיות" או "חיים משותפים") היא אחת ההצעות הנידונות. 

אריאל שרון ז"ל

אריאל שרון ז"ל

מפקד נערץ, איש אדמה, פוליטיקאי משופשף, איש משפחה, שר ביטחון שנוי במחלוקת ראש ממשלה נחוש ומעל הכול, לטוב ולרע, מנהיג. מסע בצמתים המרכזיים של הקריירה של אריאל שרון, ראש הממשלה ה-11 של מדינת ישראל.

העמדה לדין של פעילי טרור בבית הדין הבינלאומי הפלילי

העמדה לדין של פעילי טרור בבית הדין הבינלאומי הפלילי

עוצמתה והיקפה של תופעת הטרור התגברו באופן חסר תקדים. אין ספק בדבר חשיבות המאבק בטרור ובדבר הצורך בשיתוף פעולה בינ"ל, והעמדת פעילי טרור לדין היא אחד האמצעים להתמודדות עם התופעה. כיצד הדבר מיושם ובא לידי ביטוי?

יום שבתון בבחירות המקומיות בישראל
מאמר דעה

יום שבתון בבחירות המקומיות בישראל

תוצאות הבחירות המקומיות האחרונות מאכזבות ומדאיגות במיוחד משום שהן מעידות על דלותה של הדמוקרטיה המקומית ועל המקום השולי שהיא תופסת בציבוריות הישראלית. אולם מסתבר כי יש גם פן חיובי לעניין. 

תעסוקת נשים ערביות בשירותי הרווחה הציבוריים

תעסוקת נשים ערביות בשירותי הרווחה הציבוריים

היקפה והשפעתה של מדינת הרווחה כמעסיק נבחנו עד עתה, אם בכלל, במחקרים אקדמיים מעטים. בד בבד, שיעור ההשתתפות הנמוך של נשים ערביות בכוח העבודה נתפס יותר ויותר בעיני חוקרים וקובעי מדיניות בישראל כבעיה חברתית וכלכלית חמורה. לפיכך מפתיע שעד היום לא נערך כמעט שום מחקר שהציג את שתי הסוגיות הללו זו בצד זו ובחן את תפקידה של מדינת הרווחה כמעסיק של נשים ערביות. המחקר שלפניכם נרתם לאתגר זה.

פרטיות בעידן של שינוי
מאמר דעה

פרטיות בעידן של שינוי

הידיעות על מעקבים של ארצות הברית אחרי ישראל, ואחרי האזרחים האמריקניים עצמם יוצרות כותרות מבהילות. האם באמת לא ידעתם שבעידן של מלחמה בטרור נרכשות מערכות ליירוט מידע כעניין שבשגרה? ההגנה על הפרטיות נדונה בהרחבה במסגרת הספר 'פרטיות בעידן של שינוי'. ההתפתחויות הטכנולוגיות המאפשרות חדירה לפרטיות באמצעות יירוט אלפי שיחות, האזנות סתר ומגוון רחב של אמצעים מתקדמים ומולם את החקיקה כמגיבה לשינויים אלו. קראו את המאמר