בחירות 2019 - ספטמבר

הבחירות לכנסת ה-22

17.9.2019

מספר בעלי זכות הבחירה

6,394,030

אחוז החסימה

3.25%