חדר החדשות

מנהלת מערך תקשורת ושיווק: מיכל כהן

נייד: 052-7202707
דוא"ל: michalc@idi.org.il

דובר המכון: אמיר קורן

נייד: 054-4557244
דוא"ל: amirk@idi.org.il

מנהלת תקשורת בינלאומית: מעיין ג'פי-הופמן

נייד: 050-7189742
דוא"ל: jaffemaayan@idi.org.il

 חוברת מומחי המכון

חוברת מומחי המכון 2016