חדר החדשות

מנהלת מערך תקשורת ושיווק: מיכל כהן

נייד: 052-7202707
דוא"ל: michalc@idi.org.il

דובר המכון: אמיר קורן

נייד: 054-4557244
דוא"ל: amirk@idi.org.il

מנהלת תקשורת בינלאומית: מעיין ג'פי-הופמן

נייד: 050-7189742
דוא"ל: jaffemaayan@idi.org.il

 חוברת מומחי המכון

חוברת מומחי המכון 2016

על רקע פרסום דו"ח מבקר המדינה על משרד התקשורת וההתייחסות לניגוד העניינים של ראש הממשלה בתקופת כהונתו כשר התקשורת, במכון הישראלי לדמוקרטיה מציינים כי מדובר בדו"ח חשוב החושף את הכשל המהותי שנוגע למדיניות בשוק התקשורת בישראל בשנתיים האחרונות

 

play
הודעה לעיתונות

שוברים את מונופול הכשרות

על רקע פרסום דו"ח מבקר המדינה בנושא תפקוד מערך הכשרות בישראל, אומרים במכון הישראלי לדמוקרטיה כי מדובר בהוכחה נוספת שישנה בעיה מערכתית אינהרנטית בתפקוד מערך הכשרות בישראל

התכנית עשויה להגביר את הכדאיות של האוכלוסייה החרדית לפנות ללימודים אקדמאיים ולהגביר את כניסתם למעגל התעסוקה