התכנית לרפורמות במדיה

התכנית לרפורמות במדיה עוסקת בהיבטים המהותיים והמבניים של התנהלות אמצעי התקשורת והמדיה החדשה בישראל. התפיסה העומדת בבסיסה של התכנית, היא כי קשה להמעיט בחשיבותם של אמצעי התקשורת לקיומו של הליך דמוקרטי תקין ולקיומה של חברה אזרחית מיודעת ומעודכנת. צוות התכנית עוסק באיתור, אבחון ובחינה של הצעות להתמודדות עם כשלים בתפקוד אמצעי התקשורת, ובכלל זה כאלו הנובעים מלחצים מסחריים, מכשלי שוק ומעבירות על פרקטיקות אתיות.

הצרכים התקשורתיים של האוכלוסיה הערבית בישראל וחובת המדינה לספקם

במהלך שנת 2012 השלים צוות הפרויקט מחקר רחב היקף שבמרכזו רדיו א-שמס, התחנה האזורית היחידה בישראל המשדרת בשפה הערבית. המחקר התמקד במתח האינהרנטי שבין מיעוט המבקש להביע את השקפותיו הלאומית ובין שלטון מצנזר, ומתעכב גם על מערכת הכוחות שמאחורי המשולש כסף–שלטון–לאומיות. נוסף לכך מתחקה המחקר אחר יחסיה של תחנת רדיו א-שמס עם רשויות הרגולציה, ומראה כיצד מבנה הרשות הרגולטורית והפרקטיקות שבהן היא נוקטת משפיעים על תוצאות הפיקוח. במחקר נוסף שיחל בשנת 2013 ייבדקו שוק התוכן והשיח הציבורי המקוון בשפה הערבית בישראל.

עתיד רגולציית הטלוויזיה

מחקר שבמרכזו בדיקת התאמתן של הקונספציות הרגולטוריות המסורתיות לעידן הדיגיטלי. הנחת המוצא של מחקר זה היא כי העידן הדיגיטלי שלל את תוקפו של טיעון המחסור בתדרים כבסיס להצדקת פיקוח שלטוני. המציאות החדשה מאפשרת לציבור לצרוך את תכני הרדיו והטלוויזיה ברשת, במנותק מטווח ההשפעה הרגולטורית. בהתאם, עידן המידע הביא עמו גם שינוי במודל העסקי ובשוק הכלכלי שבתוכו מתפקדים אמצעי התקשורת. מחקר זה מבקש אפוא להציע מודל רגולטורי חדש להגנה על ערכים ציבוריים, תוך שימוש בסוגיה של תוכן ממותג ושיווקי כמקרה בוחן. כמו כן נועד המחקר לבחון את השפעתה של המדיה החדשה על שוק התוכן בעברית כולו, ואת חשיבותה המתעצמת של אוריינות תקשורת כבסיס לתפקוד תקין בעולם הדיגיטלי.

ריסטרארט לדיני התקשורת

מחקר שמטרתו מיפוי האתגרים העומדים בפני התחומים המסורתיים של הפיקוח על אמצעי תקשורת ההמונים, לצד העלאת פתרונות קונקרטיים ביחס לתחומים אלה והטמעתם. תהליך התפתחותה של המדיה הדיגיטלית בעשורים האחרונים והתייצבותה כשדה תקשורתי דומיננטי יצרו כשל הסדרתי: הצנזורה הצבאית וצווי איסור פרסום הפכו לאות מתה, וכך קורה לעתים קרובות גם עם דיני לשון הרע והגנת הפרטיות, על האיזונים המקופלים בתוכם; במקביל, הטלת מגבלות על ביטוי מטעמים ציבוריים שונים נעשית בעייתית יותר ויותר. המצב החדש דורש בחינה מעמיקה של האופן שבו ראוי לעדכן את החקיקה ואת התפיסות השיפוטיות בישראל כך שיותאמו לאתגרים שמציבים בפניהן ההתפתחויות הטכנולוגיות והתקשורתיות של השנים האחרונות.

מדריך הספקות לעיתונאי

פרויקט שמטרתו קידום פרקטיקות עיתונאיות מיטביות, תוך התייחסות לכללי אתיקה וחוק המקדמים או פוגעים בחופש העיתונאי. במרכזו של הפרויקט עומדת "מפת ספקות" מקיפה ובעלת השלכות פרקטיות, שנועדה להנחות עיתונאים בעבודתם. המפה תציע לעיתונאים שירות תזכורת, מאגר רעיונות ומקור גירוי לסדרת שאלות שמוצע להם לשאול את עצמם – בין אם כדי לשפר את אופן בנייתה של ידיעה מסוימת ובין אם כדי לפתח בקרבם הרהור כללי על אודות עבודתם. בכך מבקש הפרויקט לשפר את הליך העבודה העיתונאית תוך הגברת מודעותם של עיתונאים לדרכי עבודתם. המפה עצמה צפויה להתפרסם בדפוס וכמהדורה מקוונת אינטראקטיבית.

קבוצת מחקר בנושא אסדרת מדיה

קבוצת חשיבה ומחקר בין-תחומית על אסדרת מדיה, הכוללת חוקרים מתחומי ידע שונים הנפגשים אחת לחמישה שבועות. מטרת המפגשים כפולה: לאפשר לחוקרים להציג את פירות מחקרם בפני עמיתיהם, כמו גם לשמש במה ראשונית לחוקרים צעירים ולתלמידי מחקר; ולהפגיש בין חוקרים ובין מקבלי החלטות העוסקים באסדרת מדיה ולעודד את השיח ביניהם. בין הנושאים שנבחרו למחקר ולדיון: תפקידי הרגולטור וריבוי יעדי רגולציה (מגוון דעות, תכני איכות, הבטחת זמינותה של התשתית, תחרות וכשלי שוק, הגנת הצרכן, הגנה על ילדים, חדשנות ועוד); נקודות המפגש בין רגולציה וטכנולוגיה ובין תוכן ותשתית; ההיבטים הפוליטיים הייחודיים שברגולציה של שוק התקשורת; בהירות ושקיפות בתהליכי הפיקוח; והאפשרות להרחבת הפיקוח על שוק המדיה המקוונת, שוק הספרים ושוק התוכן הסלולרי.

 • תמונת ברירת מחדל

  ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

  ראשת התכנית

  קראו עוד

  בעלת תואר דוקטור במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. את הפוסט דוקטורט עשתה בבית הספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד.

 • תמונת ברירת מחדל

  עו"ד רחל ארידור הרשקוביץ

  עוזרת מחקר

 • תמונת ברירת מחדל

  ד"ר גיא לוריא

  חוקר

  קראו עוד

  תחומי מומחיות: הרשות השופטת, היועץ המשפטי לממשלה ורשויות התביעה, דיני תעמולת בחירות וצנזורה, היסטוריה של המשפט, היסטוריה של המחשבה המדינית והאזרחות.

  ד“ר לוריא היה מרכז ועדת שמגר לעניין גיבוש כללי אתיקה לחברי ממשלה. נוסף על תפקידו במכון משמש גם חוקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

ביום חופש המידע שמצוין היום (16 במרץ) חשוב להבין מדוע עלינו להמשיך ולהגן על השקיפות וחופש המידע, גם אם זה לא תמיד פשוט ונוח לנבחרי הציבור שלנו.

בפרשת אזריה התוודענו לשינוי בסיקור התקשורתי וביחס הפוליטיקאים למקרה בהתאם לרוח שנשבה ברשתות החברתיות.

מכתב תמיכה מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה לביטול פקודת העיתונות המנדטורית לקראת ישיבת ועדת שרים לחקיקה בנושא.

מדובר בחוק בלתי ישים, העלול ליצור צנזורה בלתי מידתית בהליך משפטי בלתי תקין ובלי תקדים בעולם.

ככל ששוק התקשורת המסחרית יהיה משוכלל יותר, כך יהיה תפקיד התקשורת הציבורית מהודק יותר וברור יותר מבחינת הצרכים שהוא בא לספק. לשם כך יש צורך בתקשורת ציבורית עצמאית ובלתי תלויה בשלטון, עד כמה שהדבר אפשרי כשמדובר בכספי ציבור. חוק תאגיד השידור הציבורי משקף איזון סביר מהסוג הזה.

חוות דעת חריפה נגד היוזמה של ח"כ ביטן לחסל את תאגיד השידור הציבורי החדש  "כאן", שנשלחה לחברי הכנסת וראשי סיעות הקואליציה.

משרד האוצר פרסם מסמך מפורט בשם "חזון דיגיטלי", המעודד ומתמרץ גופים לעבור לעידן הדיגיטלי ומפרט פעולות רבות אשר טומנות בחובן פגיעה בפרטיות של כולנו. עד שהאיזון בין הזכות לפרטיות לחדשנות כלכלית לא יוסדר בחוק, נמצא את עצמנו שוב ושוב עם מופעים מביכים כמו זה.

הבעיה הפוליטית הכי חשובה של הזמן הזה איננה רק חופש העיתונות. עם כל חשיבותה, היא נגזרת משאלה רחבה יותר:  איך להתאים את הדמוקרטיה הנכבדה שלנו לתאוצה של עידן המידע. 

המהלכים הממשלתיים האחרונים בשוק התקשורת לא נועדו לשרת את הימין, אלא משהו אחר. התהליך ברשות השידור הוא חשוב והיסטורי. כישלון שלו ילמד לקח שהוא רחב עשרת מונים מהסיפור של השידור הציבורי.

המכון הישראלי לדמוקרטיה והתנועה לזכויות דיגיטליות, מבקשים מהשרים להתנגד להצ"ח של ח"כ רויטל סוויד (מחנ"צ), הנוגעת להסרת פרסום הסתה ברשת החברתיות, שכן מדובר בהצעה לא אפקטיבית ולא דמוקרטית המבקשת לעשות מיקור חוץ של עבודת האכיפה והשיפוט ולהעבירה לידי גורמים מסחריים היושבים בחו"ל. 

הניסיון להצמיד בין המהפכה הטכנולוגית למהלכים פוליטיים אינו פועל בצורה חד ערכית. הרשתות החברתיות אינן אמצעי התקשורת החופשי ביותר שידעה האנושות- יש להן מגבלות הנובעות מעצם האלגוריתם שמפעיל אותם, מהאינטרסים המסחריים שעומדים מאחוריהן, ומטבעה של הפעילות האנושית. בעת הזו, חשובים יותר מתמיד ההגנה על חופש ביטוי, חופש עיתונות וההתנגדות לצנזורה – בתקשורת הממוסדת וברשת כאחת.  

התפיסה שעומדת ביסוד האיסור לשדר את הכרעת הדין של נוחי דנקנר בפרט ומבית המשפט בכלל, היא החשש מפני המהירות, הישירות והמסר הלא מתווך שיגיע אל הציבור.

בשבועות הקרובים יתנהלו בכנסת שני הליכי חקיקה שבהם חברי הכנסת נמצאים בניגוד עניינים ממשי בין העניינים הפרטיים שלהם לבין טובת הציבור - ובמה הם בחרו?

פילוח ההצבעה לפי משתנה קריאת העיתונים מצביע כי העיתונות הטבלואידית הבריטית, עדיין משפיעה על דעת הקהל וסדר היום. יתרה על כך, הפיצול בין הדיעות כפי שהשתקף בתקשורת המסורתית וברשתות החברתיות בבריטניה, מסוכן לקיומה של חברה דמוקרטית מתפקדת.

המכון הישראלי לדמוקרטיה קורא לערוך מספר תיקונים מהותיים בנוסח החוק ולבטל את סעיף "הביזוי", המבקש להגביל את תכני הערוץ המבקרים את הכנסת.

קבוצת פייסבוק שיש בה מאה אלף חברים, גם אם היא מכונה "פרטית", אינה שונה ממועדון, מסעדה או פארק מים. היכולת להפלות דווקא מתעצמת בעולמות דיגיטליים ועל כן יש להחיל את החקיקה האוסרת הסתה, פגיעה בזולת או אפליה בכניסה לקבוצות במרחב הציבורי הדיגיטלי.

האם בישראל של 2016 ובעידן הדיגיטלי נכון להחזיק מערך של צנזורה צבאית? ד"ר תהילה אלטשולר מסבירה על הרפורמה הנדרשת במערך הצנזורה בישראל במסגרת פרויקט מחקר בדקה של המכון הישראלי לדמוקרטיה

נתניהו מבין שהדבר הכי טוב שקרה לו זו המהפכה הדיגיטלית שם הוא מדבר ישירות אל הקהל, ללא תיווך וללא שאלות קשות. לא פחות מזה, בין ראש הממשלה וחלק מאמצעי התקשורת קיימת מערכת יחסים שדומה לקרב סכינים, שם הנפגע העיקרי הוא הציבור.  

המכון הישראלי לדמוקרטיה תומך בהצעת החוק של חה"כ מיקי רוזנטל פ/2159, לעגן ברגולציה פרסום סמוי שכן כזה אינו מסומן, משחית את המעשה התקשורתי וגורם להטעיה מכוונת של הצרכנים. כמו כן, היותו רכיב מרכזי במודל העסקי של כלכלת התקשורת, מדגיש את הצורך לאסדרה רוחבית של עניין זה.

סקירת סוגיות עיקריות שעלו בחופש העיתונות בישראל 2015

תקנות הצנזורה הצבאית בישראל הם ישנות ואנטי דמוקרטיות. מחקר זה ממליץ על שורה של רפורמות הכרחיות לפני שהצנזורה תהפוך לפוגענית יותר או שתאבד מכוחה בצורה משמעותית. 

הצעת החוק מציגה כשל מהותי בנוגע לעקרונות היסוד של חוק תאגיד השידור הציבורי. זאת בא ליד ביטוי במעורבות משרד התקשורת בתהליך ובהתניית המיתוג החדש של מערך החדשות בהפסקת השידורים במתכונתם הנוכחית.

תהילה שוורץ אלטשולר ואלעד מן על החוק הארכאי שמעניק לצנזורה הצבאית את הסמכות לדרוש מכולנו להגיש לעיונה כל דבר אותו אנחנו מעוניינים לפרסם.

לקראת הצבעה בוועדת השרים לענייני חקיקה על התיקון לחוק תעמולת הבחירות ביוזמת חברי הכנסת יואב קיש וחיליק בר, נשלחה חוות דעת בנושא מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה המבקשת לתמוך בהצעה. 

לקראת הדיון היום (ג') בהצעת החוק להסדרת מעמד החטיבה להתיישבות שלח המכון הישראלי לדמוקרטיה חוות דעת דחופה בה הוא מתריע, כי הצעת החוק הופכת דה-פקטו את החטיבה להתיישבות לרשות ממשלתית תוך האצלת סמכויות מהממשלה לחטיבה, מבלי לחייב אותה בכללי המשפט הציבורי.

לפני כשנה וחצי, כתבה ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, ראש הפרויקט לרפורמות במדיה ביחד עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל ותא העיתונאיות, קוד אתי שמטרתו להתוות כללי הצגה של עבירות מין בתקשורת – ומאז הם פועלים להטמעתו באמצעי התקשורת השונים.

ממש לנגד עינינו הופכות הרשתות החברתיות מאמצעי התקשורת החופשי ביותר שידעה האנושות לתשתית טרור עבור המון מוסת, לכלי להסלמת שנאה ורוע במקום לכלי להחלפת דעות וניהול ויכוח, לכלי למיצוי רווחים של חברות מסחריות וציניות במקום לנכס חברתי. יש כאן אינתיפאדה באינסטגרם. אולי בעתיד יקראו לה אינסטיפאדה.

חוות דעת שנשלחה לראש הממשלה ושר התקשורת מר בנימין נתניהו, שרת המשפטים, הגב' איילת שקד וחברי וועדת השרים לחקיקה

חוות דעת של ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר שנשלחה לוועדת המשנה לדיון בהצעת חוק תאגיד השידור הציבורי התשע"ד 2014, בראשות ח"כ צחי הנגבי ולחברי הוועדה על הכשלים המהותיים בנוסח החדש של חוק רשות השידור: לוח הזמנים המוצג ברפורמה לא ריאלי, לא מנתק את המעורבות הפוליטית ואינו נותן מענה לרשות השידור הזמנית ועובדיה.

 

שקיפות של מעשי השלטון, בכל הדרגים, היא בלם הכרחי מפני שחיתות, ניגודי עניינים ושימוש לרעה במשאבי הציבור ובכסף שלטוני. שקיפות היא גם תנאי מוקדם והכרחי לאמון הציבור ביושרתן של מערכות השלטון. 

מדובר בהצעת חוק פרסונלית הפוגעת קשות בחופש הביטוי והעיתונות והמכוונת, ישירות, להתמודד עם עיתון אחד מסוים – "ישראל היום". למעורבות של חברי כנסת ופוליטיקאים באסדרה ישירה של אמצעי תקשורת קונקרטי יש השפעה הרסנית על הזכות לחופש ביטוי ועיתונות, והיא מסוכנת לדמוקרטיה השברירית שלנו.

על "הגנת העיתונאות האחראית", על אמת לשעתה, על עיתונאי לשעתו ועל מותה של האתיקה העיתונאית.

המלצות המשטרה להעמיד לדין את גבי אשכנזי מעלות בין היתר שאלות קשות בנוגע לחקירות עיתונאים בכירים ולשאלת דריסת החיסיון העיתונאי על ידי רשויות השלטון. קראו את המאמר שהתפרסם בעת פרסום הפרשה בתקשורת. 

לשכת ראש הממשלה הודיעה כי דיוני וועדת השרים לחקיקה יישארו סגורים לציבור להבדיל מוועדות מינויים או דיונים שבהם מדובר על מדיניות שנמצאת בשלביה הראשונים, דיוני וועדת השרים לחקיקה אינם מקימים שום סיבה אמיתית לחיסיון. 

רשות השידור הנוכחית הגיעה למצב של תת תפקוד' יש בה בזבוז עצום של משאבי עתק ציבוריים וחוסר יכולת להבריא. חלק ניכר מכספם של אזרחי ישראל המיועד לשידור ציבורי, איננו מגיע לנתיב של שימוש ראוי. 

פסק הדין בעניין פלוני נגד פולנית, הופך את הלכת אבנרי נגד שפירא וקובע כי יש לאמץ גישת "סור מרע ועשה טוב", שמשמעה מניעת פגיעה בפרטיות תחילה ומימוש חופש היצירה אחר-כך. במובן הזה מדובר בפסק דין מהפכני, לא פחות. 

כולנו מייחלים לשלומם של שלושת הנערים החטופים ולחזרתם לביתם בשלום. הפעולה הטרוריסטית מזכירה שוב את הצורך לאזן בין אינטרסים בטחוניים, לפעמים כאלה הכרוכים בהצלת חיי אדם ממש, לבין אינטרסים של עיתונות חופשית וחופש ביטוי. 

רשות השידור הנוכחית תסגר ותוחלף בגוף חדש. האם יהיה יעיל וטוב יותר מהגוף הקיים ויצדיק את המחיר הכרוך בשינוי? מה יקרה לשידור הציבורי והאם בכלל צריך אותו?

המכון הישראלי לדמוקרטיה ימשיך לתמוך בקולות רבים ככל האפשר בשוק התקשורת, אבל המשימה המרכזית היא לתבוע שקיפות וגילוי של אינטרסים כלכליים ופוליטיים שעומדים מאחורי הסיקור העיתונאי, ובצידה – לעודד צריכה ביקורתית של תקשורת.

משטרת ישראל הוציאה צו שדורש מעיתונאים להעביר אליה צילומים מההפגנות נגד מתווה פארוור שהתקיימו ביום שבת. צעד מסווג זה עלול לפגוע אנושות ביכולת לקיים עיתונות חוקרת מתפקדת.

בזמן בו הופכות הרשתות החברתיות לזירה חשובה מאי פעם לפעילות פוליטית, וקמפיין מתוזמר היטב בפייסבוק וביוטיוב יכול להשפיע אף יותר מאשר קמפיין בטלוויזיה. חוסר האיזון בין הרגולציה הקיימת על אמצעי התקשורת הממוסדת לבין היעדר ההסדרה של תכנים זהים הנמצאים ברשת, הינו לא פחות מאשר פצצת זמן.

 

במלאת 25 שנה ל"הלכת ציטרין" ועם פרסום שתי החלטות של בית המשפט העליון לאחרונה, עולה הצורך לבחון את גבולות החיסיון העיתונאי בישראל.

 • פתוח לקהל הרחב
default